OUD-LL. (1989) CHOKRI STELT ZIJN BOEK “ZOO HUMAIN. DE BLIJDE TERUGKEER VAN DE BARBAAR” VOOR IN GENTSE VOORUIT (07/09 OM 20U.)

Chokri Ben Chikha (1969) is performer, theatermaker, doctor in de theaterwetenschappen en docent aan het KASK/HoGent. Op donderdag 7 september 2017 om 20.00 uur stelt Chokri Ben Chikha de publicatie Zoo Humain. De Blijde terugkeer van de Barbaar met de onmisbare guirlandes de geestdrift van Dirk De Wachter, Anna Luyten, Marijke Pinoy, Dahlia Pessemiers-Benamar, Maxime Waladi, …

More

D’OEFENSCHOOL: TWEE ONDERWIJZERS, JOERI TEMMERMAN EN MICHEL DASCHOT WERKEN EVENWICHTPARCOURS AF – MAERL.-ATH.: LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN SCHILDEREN GEVEL

Joeri Temmerman is onderwijzer 5de lj., Michel Daschot 4de lj.. Beiden zijn ze oud-lln. (2005 en 2003). In 2015 realiseerden ze al een avontuurlijk parcours, een Finse piste. Heel wat uren besteedden ze in de vakantie aan het evenwichtsparcours van 40m op het groene speelplaatsgedeelte. Op mijn vraag waarom ze dit doen, gaven ze hetzelfde …

More

COLLEGA’S EN OUD-COLLEGA’S UITEN HUN LOF VOOR DIRK CONTENT EN NADINE VONCK, DIE VELE JAREN IN D’OEFENSCHOOL EEN ONDERWIJSFUNCTIE BEKLEEDDEN EN NU MET PENSIOEN GAAN. ER WAREN SPEECHES VAN CINDY DE WULF, SILKE VANTOURNHOUT EN ANNIE PANTENS.

Na de OPEN KLAS-ACTIVITEIT kwamen alle personeelsleden van d’Oefenschool en heel wat oud-collega’s samen om Nadine Vonck en Dirk Content te groeten en te eren, nu beiden met pensioen gaan. Voor Dirk Content was er een speech, een leuk en ook weemoedig gedicht op rijm, een acrosticon (d i r k c o n t …

More

29/08: OPEN KLAS IN D’OEFENSCHOOL: OUDERS EN KINDEREN MAKEN KENNIS MET DE NIEUWE LEERKRACHT + INFOPUNT SOCIAAL HUIS BL’B

We liepen rond 15u even door gangen en klassen van d’Oefenschool en merkten dat heel wat ouders (en grootouders) en kinderen graag wilden weten wie hun nieuwe juf of meester Is en ook wel wilden vernemen wat de pedagogische doelstellingen zijn. De bezoekers konden ook informatie krijgen bij een medewerkster van het SOCIAAL HUIS BLANKENBERGE …

More

DE SCHOOLVAKANTIE GAAT GEZWIND NAAR HAAR EINDE. D’OEFENSCHOOLHIELD VANDAAG 29/08 OM 9U30 HAAR ALGEMENE VERGADERING

De personeelsleden: 1e rij, van links naar rechts: Shirley Ann Landuyt, Joyce Droissart, Jill Standaert, Inge Soenen, Angie Verdickt, Carine Regoudt, Anja Daels, Cindy Dubois, Jessie Descheemaecker, dir. Lindly Van Reck 2e rij, van links naar rechts Mieke Willems, Dominique Depuydt, Danielle Stiers, Bo Bentein, Kelly Adam, Veerle Vermoere, Joke Billiet, Ilse Vanderhispallie, Anniek Lebacq, …

More

DE SCHOOLVAKANTIE GAAT GEZWIND NAAR HAAR EINDE. HET MAERLANT-ATHENEUM HIELD VANDAAG 29/08 OM 9U30 ZIJN ALGEMENE VERGADERING.

Meer dan 60 personeelsleden: de namen vindt men bij de groepen hieronder : DE NAMEN VOLGEN LATER GROEP DE HAAN: zittend: Johan Rotsaert, Fien Parmentier, Sabine Vervaele, Katrien Masson, Alexandra rondas, Elke Gezelle – staand : X, X, Bruno Buseyne, Peter Lips, X, Veerle Stragier, x, x GROEP PRAKTIJKVAKKEN + PAV: zittend: Marita Bloemen, Julie …

More

28/08: PEDAGOGISCHE RAAD MAERLANT-ATHENEUM VERGADERT O.L.V. VOORZITSTER SHANNA LESCRAUWAET.

v.l.n.r. : Sharon Deserranno, secretaris p.r., Sabine Vervaele, Katja Braet, Shirley Adam, dir. 1Ste gr., Shanna Lescrauwet, voorzitster, Elke Gezelle, Conny Louwage, Gil Jonckheere, Tanja Gervoyse, Magali Hawkins, Jürgen Balbaert, dir. 2de en 3de gr. Enkele agendapunten van de PR-vergadering aanpassingen kalender eerste graad, vastleggen PR-vergaderingen komend schooljaar, nieuwe regeling telaatkomen, aanpassing schoolreglement e-sigaret/vapor.

LERARESSEN EN LERAREN DIE OP HET SCHOOLTERREIN WIEDEN: WIEDERS EN WIEDSTERS. C. PERMEKE SCHILDERDE EEN JABBEEKSE (?)WIEDSTER. TAALFILOSOFIETJE: WIEDEN, ONKRUID VERWIJDEREN: LETTERLIJK EN FIGUURLIJK. MIDDELNEDERLANDS ‘WIET’ IS ONKRUID.

Op het Maerlant-atheneum zagen we vanmorgen leerkrachten vergaderen (pedagogische raad), leerlingen inschrijven, schoolboeken overhandigen en er was ook deliberatie na herexamens. Bij  het horen of lezen van het woord ‘wiet’ denkt men nu meestal aan het Engelse woord ‘weed’ = ‘marihuana’, dat hetzelfde woord is als ‘wiet’, dat in het Middelnederlands ‘onkruid’ betekent. In Jacob …

More

TAALFILOSOFIETJE: GRAMMATICAAL PEDANTERIESYNDROOM

Oud-leerling (1990) Joffrey Willem suggereerde dat ik over dat syndroom een taalfilosofietje zou schrijven. Hij vindt wellicht dat ik er (een beetje) aan lijd… SYNDROOM is een complex van ziekteverschijnselen waarvan de oorzaak onbekend is. Als ik symptomen vertoon, dan weet ik wel waar ze vandaan komen en dus is het bij mij geen syndroom. …

More

25/08: OPENING RUDI PILLEN-TENTOONSTELLING IN CONSCIENCEZAAL CASINO. VOORDRACHTEN DOOR PHILIP KONINGS, IVAN DE CLERCK, HUGO BRUTIN, MEVROUW PILLEN. TAL VAN OUD-LEERLINGEN WAREN AANWEZIG.

Een schitterende tentoonstelling is het, met een blik op het hele oeuvre van de Blankenbergse kunstenaar, die in 1931 in Moen is geboren en in 2014 in Blankenberge overleed. De voordrachten deden het publiek een waar inzicht krijgen in mens en tekenaar-schilder Rudi Pillen, die in den beginne invloeden onderging van Constant Permeke en Willem …

More

25 AUGUSTUS, EEN WEEK VOOR DE LESSEN STARTEN: PERSONEELSLEDEN (EN LEERLINGEN) OP SCHOOL…IN HET SECRETARIAAT, BIJ DE DIRECTEUR, OP DE SPEELPLAATS, IN DE KLAS VOOR HEREXAMEN

Veel bedrijvigheid in het Maerlant-atheneum: Opvoedsters en leerkrachten aan het werk in het secretariaat, leraren gevel aan het schilderen op de speelplaats, net geleverde schoolboeken op het juiste plekje leggen, en we zien oud-ll. Kevin De Clercq die de handboeken levert. herexamens begeleiden en afleggen.

DE SCHOOLVAKANTIE SCHRIJDT RAS NAAR 1 SEPTEMBER TOE: DE BASISSCHOOL ZILVERMEEUW HIELD VANDAAG 25/08 HAAR ALGEMENE VERGADERING.

Op de agenda van de algemene vergadering stonden o.a. deze punten: leerlingenaantal, lestijden, klasverdeling, lesroosters, toezichtroosters, proefdoorlichting, ondersteuningsnetwerk, samenwerkingsverbanden met Mzerlant-atheneum, zog e.a. Wij maakten foto’s van het hele schoolteam,  Nancy Gryson(V1K2), Nancy Germonprez(V1K1), Charlotte Hanegreefs(ondersteuning in verschillende klassen in het lager), Kim Horseele(V1L6), Lien Gevaert(V2L6), Emily Baert(V2L2), Christel April(secretariaat) Jill Maene(V1L2), Stefanie Roos(V1peuters), Wendy …

More