“MEMORIAAL VOOR AUSTRALISCH BROEDERPAAR KOMT ER IN 2018” DOET DENKEN AAN DE BROERS VAN RAEMDONCK. LLN. VAN D’OEFENSCHOOL WAREN BIJ DE GRAFSTEEN IN DE CRYPTE VAN DE IJZERTOREN

In De Standaard van 27/02 kan men lezen over de Zonnebeekse horeca-uitbater en amateur-archeoloog Johan Vandewalle, die in 2006 in zijn buurt de Australische soldaat John Hunter (pas veel later spoorde men op dat hij het was) opgroef. Hij ontdekte dat zijn broer Jim hem in 1917 stervend vond en niet kon redden. In 2018 …

More

CARNAVALESK TAALFILOSOFIETJE: EEN MEERZWINNE IS EEN BRUINVIS: IN 1401 SCHONK HET BLANKENBERGSE STADBESTUUR DE BRUGSE COLLEGA’S EEN MEERZWINNE VOOR ADVIES EN HULP BIJ DE KOSTUMERING VOOR VASTENAVOND.

met foto’s van oud-leerlingen op het carnavalsfeest 2017 Een MEERZWINNE is een meerzwijn, een zeezwijn…is een bruinvis, een donkere dolfijnachtig, walvisachtig waterdier 1401 is de eerste vermelding van kostumering op vastenavond.  Pas in de tweede helft van de 19de eeuw nam het woord CARNAVAL het in Blankenberge over van VASTENAVOND. In Zuid-Duitsland bijvoorbeeld bleef het …

More

HET BRUGSCH HANDELSBLAD VAN 24/02/2017 OVER DE BROERS ARNE EN ROBBE SIMONS, OVER HUN INZET EN DISCIPLINE BIJ BASKET BLANKENBERGE TWO

Er spelen in die ploeg twee keer twee broers. Twee van hen zijn oud-leerlingen: Arne (2013) en Robbe (2016) Simons. Zij zijn de zonen van oud-ll. 1986 Mark Simons, de kleinzonen van oud-lerares wiskunde Lorette De Causmaeker, ook kunstenares.   Ui het BH- artikel van Mark Devenyns: “Robbe bewondert het shotvermogen van Arne en die …

More

HERINNERINGEN AAN HET SCHOOLVERLEDEN VAN 134 JAAR GELEDEN. 1883: STICHTING STAATSMIDDELBARE SCHOOL IN BL’B. DE EERSTE TWEE INGESCHREVEN: ZOON VAN NOTARIS EN TOEKOMSTIGE BURGEMEESTER EN DE ZOON VAN DE DIRECTEUR

Op 1 okt. 1883 ging de STAATSMIDDELBARE SCHOOL van start. De eerste directeur was Elie Squélard van wie de krant BRUGSCHE BEIAARD bezwarend schreef dat hij Franstalig was. Elie Bilé schrijft in DE RIJKSMIDDENSCHOOL TE BLANKENBERGE. EEN EEUW SCHOOLGESCHIEDENIS 1883-1983: “Hij sprak het (Nederlands) niet en verstond het niet en dus moest hij geregeld een …

More

SCHEPEN P. KONINGS (OUD-LL.) OPENDE GISTERAVOND (23/02) IN DE MERIDIAAN – CASINO – DE TENTOONSTELLING OVER 0ONDERWIJS IN BL’B EN UITKERKE

Cultuurschepen P. Konings opende de TENTOONSTELLING ONDERWIJS die van 24/02 tot 23/04 loopt in de Meridiaan (Casino). Hij wees op de grote verdiensten van samenstellers, vrijwilligers van de heemkundige kring De Benne, die in het archief van de Benne en bij de scholen foto’s en andere documenten hadden opgediept en keurig hebben voorgesteld. De tentoonstelling …

More

IS HET WILHELMUS TOCH NIET VAN FILIPS VAN MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE, MAAR VAN PETRUS DATHEEN? HET ANTWERPSE OCMW IS GEVESTIGD IN HET FILIPS VAN MARNIXHUIS.. OUD-LLE M. DE CONINCK WAS VOORZITSTER TS. 2001 EN 2011

Wie dacht dat Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1538-1598) de onomstreden auteur van het Wilhelmus was, heeft het wellicht mis. De oudst overgeleverde versie komt uit 1573 en is Duitstalig; de oudst overgeleverde Nederlandstalige versie komt uit het Geuzenliedboek van 1576. Stylometrie (stijl – metrum, woordpatroon, stijl – meten met de computer) wil bewijzen dat …

More