14 DECEMBER : VIJFDE EXAMENDAG IN1 STE. GR. MAERL.-ATH.: ENGELS EN NEDERLANDS. EEN TAALFILOSFIETJE: SPREKEN WE DAN NIET GEWOON ‘BELGISCH’? MIJN ANTWOORD: NEEN

Een jonge Antwerpse historicus, Jonas Van Mulder,  gaat in DE MORGEN in de aanval tegen Joël De Ceulaer, die in dezelfde krant een dag eerder SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS had gepubliceerd. Ik citeer fragment: De Ceulaers frustratie bij het horen van dialectisch Nederlands en tussentaal op televisie is zeker begrijpelijk, maar zijn algemene oproep tot het …

More

14 DECEMBER : ZESDE EXAMENDAG IN 2DE EN 3DE GR. MAERL.-ATH.: INFORMATICA, TECHNOLOGIE, GESCHIEDENIS EN VEEL NEDERLANDS. EEN TAALFILOSFIETJE: SPREKEN WE DAN NIET GEWOON ‘BELGISCH’? MIJN ANTWOORD: NEEN

Een jonge Antwerpse historicus, Jonas Van Mulder,  gaat in DE MORGEN in de aanval tegen Joël De Ceulaer, die in dezelfde krant een dag eerder SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS had gepubliceerd. Ik citeer fragment: De Ceulaers frustratie bij het horen van dialectisch Nederlands en tussentaal op televisie is zeker begrijpelijk, maar zijn algemene oproep tot het …

More

13 DECEMBER : VIJFDE EXAMENDAG IN 2DE EN 3DE GR. MAERL.-ATH.: HUISHOUDKUNDE, ECONOMIE, FYSICA, WISKUNDE EN VEEL NEDERLANDS. EEN TAALFILOSFIETJE: SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS.

Joël De Ceulaer is germanist en filosoof, was journalist voor Knack en is het nu voor De Morgen. Hij schreef in ZENO van 10/12 het artikel SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS. WAAROM WIJ ONZE TAAL MOETEN VERZORGEN EN BEWAREN. Hij begint zijn artikel met : Ach. Ik weet het wel. Het is een achterhoedegevecht. De …

More

13 DECEMBER : VIERDE EXAMENDAG IN 1STE GR. MAERL.-ATH.: AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS EN NEDERLANDS. EEN TAALFILOSFIETJE: SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS

Joël De Ceulaer is germanist en filosoof, was journalist voor Knack en is het nu voor De Morgen. Hij schreef in ZENO van 10/12 het artikel SCHOON VLAAMS IS GEEN NEDERLANDS. WAAROM WIJ ONZE TAAL MOETEN VERZORGEN EN BEWAREN. Hij begint zijn artikel met : Ach. Ik weet het wel. Het is een achterhoedegevecht. De …

More

RUN FOR LIFE VOOR TO WALK AGAIN: LOPEN EN ROLLEN OP HET BLANKENBERGSE STRAND 11/12/2016. EEN INITIATIEF VAN LERARES PAV ASTRID VAN KEER, DIE MET JOHANNES, HAAR ZOON EN DIE VAN DIRECTEUR J. BALBAERT, AANDRINGT OP TOEGANKELIJKER STRAND VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

Zondagnamiddag namen heel wat lopers en enkele rolstoelgebruikers op de Blankenbergse Zeedijk deel aan die activiteit. Een mooie ondersteuning van “To Walk Again” !, ook van leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen

12DECEMBER : DERDE EXAMENDAG IN 1STE GR. MAERL.-ATH.: FRANS EN WISKUNDE …TAALFILOSOFIETJE OVER WISKUNDE EN WETEN EN OVERNAMEN DIE NIEMAND NOG KENT…A. MARTENS, M. ROGGHE

WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in het Middelnederlands WIS= WIJS hebben met WETEN en met het Latijnse werkwoord VIDERE (= zien) te maken… Veel in die betekenis heeft dus met zekerheid door weten te maken. Vroeger hadden we het  al over de taalvindingrijkheid van Simon Stevin, die het woord WISKUNDE in het Nederlands …

More

12 DECEMBER : VIERDE EXAMENDAG IN 2DE EN 3DE GR. MAERL.-ATH.: ECONOMIE, ANATOMIE, CHEMIE, GESCHIEDENIS, ELKETRICITEIT EN MATHEMATICA …TAALFILOSOFIETJE OVER NAMEN DIE NIEMAND NOG KENT…A. MARTENS, M. ROGGHE

WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in het Middelnederlands WIS= WIJS hebben met WETEN en met het Latijnse werkwoord VIDERE (= zien) te maken… Veel in die betekenis heeft dus met zekerheid door weten te maken. Vroeger hadden we het  al over de taalvindingrijkheid van Simon Stevin, die het woord WISKUNDE in het Nederlands …

More

OVER DE PISA-RESULTATEN LEEST MEN IN DE MEDIA RESULTATEN EN COMMENTAREN EROP. 14 LLN. UIT BSO IN HET MAERLANT-ATH. NAMEN AAN DE TESTEN DEEL. VOOR DRIE VAN DE VIER ONDERDELEN SCOREN ZE GOED TOT UITSTEKEND

Dit schreef dir. J. Balbaert, die bij de leerlingen was tijdens de test, me:  Hierbij de feedback van de PISA-test waar de lln. die op dat ogenblik 14 waren en in 3B zaten hebben meegedaan. Een kleine populatie maar toch … leerlingen van verschillende achtergrond uit BSO. De lln deden het goed en ik heb …

More

WIM BROES, LERAAR METAALBWERKING, WINT ANDERMAAL HET DECEMBERBOWLINGTORNOOI. AARDRIJKSKUNDELERAAR BRUNO BUSEYNE HAALT ZILVER, OUD-FYSICALERAAR IWAN PLOVIE IS DERDE (45 DEELNEMERS TORNOOI/STEENGRILL)

Elk jaar, in december …met zijn velen in de BOWL INN gaan bowlen. BOWLEN is een soort kegelSPORT. SPORT, het woord,  hebben we uit het Engels, dat het uit het Frans had gehaald, dat er ‘vermaak’, ‘recreatie’ betekende. H et was afgeleid van ‘déporter’, dat in het Nederlands ook ‘deporteren’ werd, afvoeren dus, later naar …

More