N.A.V. DE OUDERAVOND: KERSTMARKT IN DRIE MOOI VERSIERDE TENTEN MET SMAAKVOLLE HAPJES EN DRANKJES (LLN.RAAD 1STE GR.) EN MET PRODUCTEN VAN DE MINIONDERNEMINGEN SENSIZZ (7TBZ), LATTE FORTE (6EcWe), AQUAFROOTH (6BI), POWERHUNK (6BI)

Lieve, geëngageerde, in kerstooi uitgedoste leerlingen van de leerlingenraad van de 1ste graad waren al voor de ouderavond begon en de hele duur ervan actief in de kersttenten (actie Warmste Week)

De leerlingen van de genoemde miniondernemingen en leerlingebedrijfjes verkochten hun producten: POWERHUNK: powerbanks (mobiele opladers); LATTE FORTE: melkproducten: vla, yoghurt e.a.; SENSIZZ bruisballen, , AQUAFROOTH: suikerarme smaakmakers voor water, gezonde vervangers van traditionele frisdranken.