12 DECEMBER : VIERDE EXAMENDAG IN 2DE EN 3DE GR. MAERL.-ATH.: ECONOMIE, ANATOMIE, CHEMIE, GESCHIEDENIS, ELKETRICITEIT EN MATHEMATICA …TAALFILOSOFIETJE OVER NAMEN DIE NIEMAND NOG KENT…A. MARTENS, M. ROGGHE

WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in het Middelnederlands WIS= WIJS hebben met WETEN en met het Latijnse werkwoord VIDERE (= zien) te maken… Veel in die betekenis heeft dus met zekerheid door weten te maken.

Vroeger hadden we het  al over de taalvindingrijkheid van Simon Stevin, die het woord WISKUNDE in het Nederlands introduceerde. S. Stevin (1548-1620), Bruggeling, die als protestant naar de Noordelijke Nederlanden verhuisde, had het Nederlands lief, bewonderde o.a. zijn eigenschap tot het maken van eenlettergrepige woorden. FRACTIO vertaalde hij tot BREUK.

Marion Dönhoff, een Oost-Pruisische gravin, die in jan. 1945, als 36-jarige,  net voor de intocht van de Sovjets haar landgoed Friedrichstein  in Oost-Pruisen, dat zoveel voor haar en voorvaderen had betekend,  moet verlaten en een schitterende journalisten- en uitgeverscarrière in de BRD (West-Duitsland) uitbouwt, schreef in 1964 een  niet-emotieloos, maar sensatievrij boekje over haar land van oorsprong (Oost-Pruisen)  en de mensen daar. De titel: NAMEN DIE KEINER MEHR NENNT (NAMEN DIE NIEMAND NOG NOEMT). Het zijn namen van plaatsen en personen die niet vergeten mochten worden, maar over wie toch niemand meer spreekt.

Ik noem hier de namen van twee wiskundeleraren die na 1950 hun opvoedkundige en wiskundige sierlijke stempel op RNS, KA Bl’b en Maerlant-atheneum hebben gezet : Albert Martens en Marcel Rogghe. Beiden zijn overleden