VIJFTIEN JAAR GELEDEN: WENSEN VAN DIRECTEURS IN DE MAERLANTKRANT

Intussen zijn de vier directeurs – Eric Schram, Gilbert Marmenout, Ludo suvée en Patrick Van Calenbergh –  van toen met pensioen. Misschien zien we hen op de nieuwjaarsreceptie op 13 januari om 18u30 in de Einsteinlaan 1 in De Haan. Zie ook: http://maerlantkrant.be/2016/12/21/de-nieuwjaarsreceptie-go-blankenberge-de-haan-heeft-op-13-januari-om-18u30-plaats-in-de-haan-einsteinlaan-1/

BLANKENBERGSE KUNSTSCHILDER FRANS REGOUDT WAS OUD-LEERLING VAN DE STAATSNORMAALSCHOOL BLANKENBERGE. HIJ WAS ER BIJ DAT EERSTE SCHOOLJAAR 1921-1922 EN BIJ DE EERSTE EXAMENS HAD HIJ VOOR TEKENEN 24,5 OP 25

Regoudts ouders hadden een hotel in Blankenberge. Hij haalde in 1925 het onderwijzersdiploma en behoorde hiermee tot de allereerste promotie. Hij had veel contacten met de Blankenbergse landschap- en marineschilder Gadeyne – net als Gadeyne, F. Rops, Van Praet, W; Van Hecke, Charlier, Artan, Verstraete, Verwee en  De Saedeleer heeft een helling naar de Zeedijk …

More

28, 29,30 DEC, VAN 19 TOT 22 UUR: DRIE DAGEN BEL’LUMIERE ROND DE SINT-ROCHUSKERK EN HET BELLE EPOQUECENTRUM. WE ZAGEN ER HEEL WAT OUD-LEERLINGEN, O.A. IN KLEDING VAN ROND 1900

De BELLE EPOQUE, de tijd na de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) en voor Wereldoorlog 1, was zeker ook voor Blankenberge een tijd van  schittering…de Pier kwam er, het Casino, chique hotels en de Oostenrijkse aartshertog Franz-Ferdinand, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije kwam er vakantie nemen. Florian Illies (Duits journalist en schrijver) schreef het boek: 1913 HET LAATSTE GOUDEN …

More

STAATSNORMAALSCHOOL TE BLANKENBERGHE: UIT HET BOEK MET DE EXAMENVRAGEN EN –RESULTATEN SCHOOLJAAR 1921-1922: HET ALLEREERSTE

In 1921 besloot minister J. Destrée in elke provincie een normaalschool op te richten, een school waar men onderwijzer(es) kon worden. Die voor West-Vlaanderen kwam er niet in Oostende, zoals hij wou, maar in Blankenberge, zoals de liberale burgemeester Arthur Pauwels wel wou. Arthur Pauwels was leerling geweest van de Rijksmiddelbareschool.  Hij was de vader …

More

OP DE OUDERAVOND VAN HET MAERLANT BEGROETTEN WE ENKELE LERAREN EN LERARESSEN DIE WE ER ALS LEERLING HADDEN GEKEND…EEN TAALFILOSOFIETJE OVER ‘LERAAR’

Het doet je een waar genoegen als je een wandelingetje door de school maakt tijdens  de ouderavond, zoveel oud-leerlingen van de school  als docent t zien fungeren,   Zeker DOCENT klinkt voornamer dan ‘LERAAR’, maar dit woord straalt meer warmte uit in een tijd die aangeeft dat mensen er  zoveel  nodig hebben In de Maerlantkrant …

More

OUD-LL. RUBEN SAVELS IN één-TV-PROGRAMMA ‘OVER ETEN VIERT FEEST’ OVER GEVOLGEN VAN DRINKEN VAN ALCOHOL NUCHTER OF NA ETEN

Ruben Savels behoorde in dat tv-programma van Kobe Ilsen en Danira Bouhkriss tot de groep dia eerst frietjes had gegeten en dan alcohol had gedronken, wat bij een test achteraf leidde tot de vaststelling dat deze groep een geringer alcoholgehalte vertoonde dan de nuchtere groep Leraar informatica Nils Croes meldt me: “Men kan de volledige …

More