TAALFILOSOFIETJE: LEERLINGEN 6DES EN 7DES SCHRIJVEN EIGEN SONGTEKSTEN TIJDENS WORKSHOPS POETRYSLAM MET WEST-VLAAMSE RAPPER BRIHANG EN MOETEN BIJ RIJMWOORDEN AFWIJKEN VAN DE DIALECTUITSPRAAK: DELEN en VELEN – (BLOEM)KOOL en SCHOOL

In het AN wijkt de uitspraak van de halflange e(e) en de halflange o(o) soms af van die in het West-Vlaamse dialect van de leerlingen. Die verschillende uitspraak heeft te maken met de herkomst van die woorden, d.w.z. dat ze in een ouder taalstadium een andere klank gehad kunnen hebben. Sommigen zullen wel nog weten …

More

MAERLANT-ATH. DE HAAN: PROJECT ‘WETENSCHAP MAAKT KNAP’.

In de les natuurwetenschappen hebben de leerlingen met optie wetenschappelijk werk zelfstandig proefjes uitgevoerd. In de voorbereidende fase zochten ze een leuke onderzoeksvraag, stelden ze de hypothese op, noteerden ze de werkwijze, zochten ze een verklaring en trokken ze een besluit. In de uitvoerende fase demonstreerden de leerlingen de proefjes aan hun klasgenoten. De proefjes …

More

25/02/2016 : AL VOOR DE ELFDE KEER ONDERZOEKSCOMPETENTIES

Lln. 6A tonen met een geschreven dossier en een mondelinge presentatie hun onderzoekscompetenties aan. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden is belangrijk voor de ontplooiing van de persoon én bereidt voor op het werk in het hoger onderwijs. Na een keuze van een thema dat aansluit bij één of twee polen van hun studierichting hadden zij in …

More

OUD-LEERKRACHTEN OP BEZOEK OP SCHOOL…N.A.V. DE ONDERZOEKSCOMPETENTIES OF GEWOON OM EEN PRAATJE TE SLAAN MET LEERLINGEN.

We begroetten oud-lerares r.k.-godsdienst Claire Depaep, die graag een praatje kwam slaan met leerlingen van 6VZ, aan wie ze tot eind dec. 2015 las had gegeven. We zagen ook de oud-leraren Jef Boedt (fysica, chemie) , Herman Van Praet (lich. opv.)  en Hugo Luyten (wiskunde) die de voorstelling van onderzoekscompetenties kwamen bijwonen, waaraan ze duidelijk …

More