LEERLINGEN JARIG TUSSEN 01/02 EN 06/02: GELUKKIGE VERJAARDAG

>> 01/02: Merel Merlevede, 6HW (18!) >> 02/02: Johan Vansieleghem, 6LMT (18!) >> 02/02: Maxim Lampaert, 4SW >> 02/02: Renko Vansieleghem, 4LWi >> 03/02: Nemo Goethals, 6WeWi >> 04/02: Siebe Boterman, 4VV (18!) >> 04/02: Kian Schiltz, 2MWe (De Haan) foto hieronder >> 05/02: Thibeau De Smedt, 1Ac >> 06/02: Helena Schots (5STW)

WOUT VANHAECKE WINT DE ELKTRISCHE FIETS. KATJA BRAET, STEFFEN CLOET, CAMILLE CASIER EN MANON VANDENBRIELE ’40 GRADEN IN DE SCHADUW: WEDSTRIJD ENERGIE EVENEMENT 13/11/2015

De meer dan 400 aanwezigen konden raden hoeveel kcal de 15 collega’s van Immo Marina verbruikten tijdens een uitgestippeld fietsparcours, nl. 503 Kcal. Wout Vanhaecke (6MTWe) was er het dichtst bij. Van de vijf andere prijzen – Jill Peeters’ ’40 GRADEN IN DE SCHADUW’ wonnen twee leerkrachten (Katja Braet en Steffen Coet) en twee leerlingen …

More

‘ONZE KOEN’ BIJWONEN (30/01) EN ER DAARNA OVER FILOSOFEREN CULTUURAVONDEN EN FILOSOFIEATELIERS VOOR LLN. 3DE GRAAD MAERL-ATH. INSCHRIJVEN IS NOG MOGELIJK :zie brief directeur bij dit artikel

Slechts twee (oud-)leerlingen woonden de voorstelling bij (op hetzelfde ogenblik was er nl. in ’t Colisée een fuif voor de zesdes!). Dir. J. Balbaert, de leraressen M. Hawkins en M. Borghans en oud-leraar J. Coudeville waren er ook. Allen waren al om 19u15 in het Casino om de inleiding bij ONZE KOEN te beluisteren. Dir. …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET VROEGE CARNAVALSFEEST IN D’OEFENSCHOOL WAS ALLEEN SPRAKE VAN ONGEREMD VIEREN

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET VROEGE CARNAVALSFEEST IN DE ZILVERMEEUW WAS ALLEEN SPRAKE VAN ONGEREMD VIEREN

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels …

More

BOND ONZE SCHOLEN: ZIJ ZORGDEN VOOR HET BEDENKEN VAN DE VRAGEN, HET TOEKENNEN VAN DE PUNTEN, VOOR DE PRESENTATIE, VOOR HET BEHEERSONGSPROCES EN DE INFORMATIEBEWEGINGEN

Zoals de voorbije vijftien jaar presenteerde Peter Lips B.O.S.-voorzitter – hij werd vorige maandag weer tot die functie geroepen  – indrukwekkend. Enkele leerkrachten waren betrokken bij het samenstellen van de quiz…Bruno Buseyne, Tom Coasert, Tanja Gervoyse, Olbren Depaepe…zij rekenden ook  het puntenaantal uit samen met o.a. Kathleen Vinck en Nils Croes. Oud-lerares Anneke Maerten, Gil …

More

TERRASSA WINT GROTE ALGEMENE KENNISQUIZ VAN B.O.S MET 168/195 VOOR DE SCHEVEN RECHTEN EN VAN NEGHEN DEN BESTEN

Deze ploegen haalden 161 en 160 punten. Er waren 41 teams. TERRASSA: een team met o.a. Pascal Lehnen (man van lerares Annelore Delbecque), Dennis Renson, Alexander Valcke  –  DE SCHEVE RECHTEN (Magali Hawkins, Florence Delille, Ann Vandervaan, alle drie leraressen Maerlant-Ath. én de man van Ann Vanderveen  –  VAN NEGHEN DEN BESTEN (met familieleden van …

More