PROCLAMATIE 2015 : ZIJ PRESENTEERDEN, HIELDEN EEN SPEECH, BRACHTEN MOOIE MUZIKALE MOMENTEN…

Peter Lips stelde zwierig en enthousiast het hele programma voor. Kira Museeuw las de namen van alle leerlingen van 6des en 7des en somde de speciale prijzen op. Peter Lips maakte de namen van de meest verdienstelijke leerling bekend. Joppe Dehandschuuter, die van enkele speciale-prijswinnaars : Vanessa Bostyn voor huishoudkunde, Thibaut Diedens voor mechanisch onderhoud, …

More

29/06: JEF BOEDT, LERAAR FYSICA EN CHEMIE EN FRANK VERHEECKE, LERAAR N.C. ZDENLEER, GAAN MET PENSIOEN. COLLEGA’S, OUD-COLLEGA’S HULDIGEN HEN. HIER EEN CARRIEREOVERZICHT

Hun laatste ouderavond op 29 juni! Daarna een feestje…met de collega’s en enkele oud-collega’s Marie-Rose D’Haese, Ivan Plovie, Jaak Coudeville, Carine Rabaut, Hugo Luyten. Peter Lips  praatte de onderdelen aan elkaar. Dir. Balbaert prees hen als leraar, gewaardeerd door collega’s en leerlingen, somde de organen en activiteiten op waarin ze ook buiten de lessen een belangrijke rol …

More

MAERL-ATH. LAATSTE SCHOOLDAG : SCHOOLBOEKEN VAN HET BOEKENFONDS BINNENBRENGEN – PROCLAMATIEMAERLANTKRANTEN NIETEN

Vandaag29/06 brengen alle atheneumleerlingen hun schoolboeken binnen. Leraren staan paraat om die klaar te leggen voor 1september. We zagen Andrée Bharuti samen met haar zus Pamela, die nu rechten studeert, maar de sfeer van haar ‘oude’ school nog eens wenst op te snuiven. Enkele bereidwillige leerlingen hielpen mee de speciale maerlantkrant voor de proclamatie nieten. …

More

ZILVERMEEUW: PROCLAMATIE 6DE LEERJAAR BEIDE LOCATIES

Op de proclamatie hebben de kinderen van de Groenestraat een Pow Toonpresentatie ( een soort van power point, maar dan met animatiebeelden ) gemaakt van hun voorbije jaren op school in de Zilvermeeuw Groenestraat.. Ze maakten ook liedjes over de juffen. Heel geslaagd! De leerlingen van Uitkerke maakten een filmpje over hun school, met ‘Jambers’ …

More

OVERMORGEN, DINSDAG 30 JUNI, OM 10U30 PLECHTIGE PROCLAMATIE ZESDE- EN ZEVENDEJAARS MAERLANT-ATHENEUM: FOTO’S UIT 2012, 1991, 1949, 1941

Van die vier jaren verwachten we op de proclamatie 2015 tenminste één vertegenwoordiger. De oudsten zullen August Defevere (promotie 1941) en Alidoor Callier (promotie 1949) zijn. Beiden hebben meegewerkt aan het OC-dossier van Eva Barbiaux (6HW) over de schoolgeschiedenis. Op de foto uit 1991 zien we o.a. de ouders van Brecht Govaert.  

MAERLANT-ATHENEUM DE HAAN: RAPPORTUITREIKING DOOR VEERLE STRAGIER, LOCATIEHOUDSTER, WELKOMSTWOORD DOOR PETER LIPS, SPEECH MET UITING VAN DANK DOOR TWEE LEERLINGEN VAN 2A

Welkomstwoord door Peter Lips. Dan de officiële overhandiging van het rapport door Veerle Stragier, locatiehoudster en twee jaar lang hun lerares wiskunde. Twee leerlingen hielden een speech waarbij ze alle leerkrachten bedankten! Leraar n.c. zedenleer Frank Verheecke even in de kijker n.a.v. zijn pensionering. Dan gezellige babbel met ouders en leerlingen.

PROCLAMATIE LLN. 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL: KLEUTERLEIDSTERS EN LEERKRACHTEN LAGERE STELLEN DE LEERLINGEN VOOR MET HERINNERINGEN EN TOEKOMSTWENSEN.IN JUF FABIENNES SPEECH KREGEN WE OVERZICHT VAN EN INZICHT IN WAT ZE IN HET 6DER LJ. HADDEN GELEERD EN BELEEFD.

Dir. Erna De Roeck riep elke leerling op zijn/haar beurt naar voor, een leerkracht gaf voor elke leerling indrukken weer, schetste en wenste toekomstmogelijkheden. Fabienne Viaene, die ze een jaar lang tussen sept 2014 en juni 2015 in haar klas had zien evolueren gaf een chronologische overzicht van wat ze samen geleerd en ervaren hadden…voor …

More

OUD-LERAAR JAAK COUDEVILLE KREEG IN DE MAERL.-MS EEN BOEKENBON VOOR AL DIE LESJES NEDERLANDS AAN HRISTO EN AYANGA (LLN. 2Ad)

Zo staat het op de site van de Maerlant-Middenschool: In naam van het team en van Ayanga en Hristo  overhandigde waarnemend directeur Sibylle Decuyper een boekenbon aan Jaak Coudeville als dank en blijk van waardering voor de wekelijkse boeiende lessen Nederlands aan beide jongens. Volgend schooljaar  staat Jaak opnieuw paraat om met nieuwe leerlingen aan …

More