30/09 : FOOD ROCK EEN SPEL WAARBIJ EERLIJKE HANDEL GLOBALISERING VOEDSELKILOMETERS EN SEIZONSGEBONDEN PRODUCTEN AAN BOD KOMEN….3VV/4VV WERDEN BEGELEID DOOR TAC J. ROSAERT EN DE LERAZRESSEN HUISHOUDKUNDE J. FOLLET EN S. VERVAELE

FOOD Rock is een interactieve workshop waarmee jongeren uit het secundair onderwijs op een speelse manier kennis maken met duurzame voedselproductie en consumptie in een steeds kleiner wordende wereld.

Je vindt er thema’s als lokale handel, globalisering, voedselkilometers, seizoensgebonden consumeren, … Allemaal op maat van de leefwereld van de jongeren. Via allerlei opdrachten worden ze gestimuleerd om stil te staan bij hun voeding en hun keuzes als consument.

De workshop is zo uitgewerkt dat leerkrachten deze zelfstandig kunnen begeleiden. Food Rock kadert binnen de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen, aardrijkskunde, Mavo, PAV, economie, zedenleer, voedingsleer.