1A LOCATIE DE HAAN : WETENSCHAP MAAKT KNAP

In de les natuurwetenschappen (lerares Elke Gezelle)  hebben de leerlingen met optie wetenschappelijk werk zelfstandig proefjes uitgevoerd. In de voorbereidende fase zochten ze een leuke onderzoeksvraag, stelden ze de hypothese op, noteerden ze de werkwijze, zochten ze een verklaring en trokken ze een besluit. In de uitvoerende fase demonstreerden de leerlingen de proefjes aan hun …

More

21/02 : ACTEUR SEBASTIEN DEWAELE BOEIT MET VOORSTELLING 4REAL ALLE LEERLINGEN 3DE GR.

Sebastien Dewaele,  acteur uit de serie “EIGEN KWEEK” speelde zijn zelf geschreven en geregisseerde  toneelstuk “4 REAL”. Het is een voorstelling over mensenrechten en de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Tijdens het 5de lesuur woonden de lln. van de 5des in de feestzaal de voorstelling bij, tijdens het 6de uur die van de zesdes. Dit alles is een initiatief …

More

21/02 18u-21u30 : LEERLINGEN 5HW EN S. VERDUYN, LERARES GEDRAGSKUNDE, ORGANISEREN IN HET SCHOOLRESTAURANT BENEFIETAVOND T.V.V. CENTRUM DE PATIO

De leerlingen bespraken het thema mensenrechten al een aantal maanden in de lessen gedragswetenschappen en kozen voor mooie afsluiter zijn van dit thema : een benefietavond met optreden van enkele muzikale optredens van o.a. oud-leerling (2013) Gaëtan Depecker en van Beg Your Son For A Cigarette. De opbrengst – verkregen door verkoop van drankjes en …

More

SCHOLENGROEP 25 HEEFT EEN NIEUWE, JONGE, DYNAMISCHE (IN ZIJN DROMEN, DENKEN, DOEN) DIRECTEUR: WIM VAN KERCKVOORDE. EEN GESPREK VAN 75 MINUTEN MET HEM IN DE MAKZ

Mijnheer de algemeen directeur, proficiat met uw aanstelling. Op welk vlak moet men eigenlijk uitmunten om ALDI van een ScholenGroep te worden? Al uit de snelle, spontane reactie blijkt dat het antwoord hierop het resultaat is van grondige bezinning Op drie vlakken. Ten eerste :  sterk management op vlak van financiële aspecten, infrastructuur én human …

More

LEERLINGEN 5 HW NODIGEN UIT OP BENEFIETAVOND T.V.V. DE PATIO : 21/02 18U TOT 21U30 SCHOOLRESTAURANT

Deze leerlingen  (5HW) bespraken het thema mensenrechten al een aantal maanden in de lessen gedragswetenschappen . Tegen een democratische prijs kan men genieten van een hapje (enkele tapa’s en hotdog) en een drankje. Er zullen een paar bands van oud-leerlingen komen, die zullen zorgen voor het muzikale entertainment. We verwachten o.a. optredens van Beg Your Son …

More

BEGELEIDE AVONDSTUDIE

Elke schooldag kunnen leerlingen na de schooluren naar de avondstudie in het Openleercentrum. Ze kunnen er (ook op de pc) hun schoolwerk maken. Een (of meer) leraren kunnen hen hierbij helpen. Toen we er op 18/02 waren, waren er ook twee stagiairs (toekomstige leraren) – oud-lln. Dieter De Vuyst (2011)  en Jietse De Roo (2011) …

More