MONICA DE CONINCK, MORAALWETENSCHAPSTER, POLITICA, OUD-LLE RNS/KA BL’BE VANDAAG IN DE STANDAARD MET ARTIKEL TER VERDEDIGING VAN HET WEL GRONDIG VOORBEREIDE STANDPUNT ABORTUS NA 18 WEKEN

Twee filosofen, Ignaas Devisch en Alicja Gescinska hadden op 26 nov. in DS over de politieke gejaagdheid geklaagd bij het vormen van het standpunt dat abortus zou kunnen tot 18 weken zwangerschap. Monica De Coninck – zij is oud-lle 1974, zij was lerares moraal, zij was Antwerpens OCMS-voorzitster, zij was minister van Werk – toont …

More

26/11/2019: MAERLANT-ATHENEUM, ZWEMSCHOLING DE HAAN EN EINSTEIN-BASISSCHOOL ORGANISEREN IN HET WIELINGENBAD UITDAGENDE ZWEMWEDSTRIJD ‘ZEE VAN SPORT. 105DEELNEMENDEN, 21 PLOEGEN UIT DE HAANSE LAGERE SCHOLEN. DEEL 3: ZIJ ORGANISEERDEN EN REALISEERDEN

Sportlerares Ynak Samaye schrijft me: In het kader van de Haanse Zwemweek organiseerden het Maerlant- atheneum, afdeling zeesport, samen met zwemscholing De Haan opnieuw een supertoffe activiteit genaamd “Zee van Sport”. Tijdens die activiteit legden meer dan 100 jongeren uit de Haanse scholen zeventien uitdagende zwemproeven af in teamverband. Tijdens de prijsuitreiking kregen ze allen …

More

26/11/2019: MAERLANT-ATHENEUM, ZWEMSCHOLING DE HAAN EN EINSTEIN-BASISSCHOOL ORGANISEREN IN HET WIELINGENBAD UITDAGENDE ZWEMWEDSTRIJD ‘ZEE VAN SPORT. 105 DEELNEMENDEN, 21 PLOEGEN UIT DE HAANSE LAGERE SCHOLEN. DEEL 2: PRIJSUITREIKING

Sportlerares Ynak Samaye schrijft me: In het kader van de Haanse Zwemweek organiseerden het Maerlant- atheneum, afdeling zeesport, samen met zwemscholing De Haan opnieuw een supertoffe activiteit genaamd “Zee van Sport”. Tijdens die activiteit legden meer dan 100 jongeren uit de Haanse scholen zeventien uitdagende zwemproeven af in teamverband. Tijdens de prijsuitreiking kregen ze allen …

More

26/11: MAERLANT-ATHENEUM EN GEMEENTE DE HAAN ORGANISEREN IN HET WIELINGENBAD GRANDIOZE ZWEMWEDSTRIJD ZEESPORT. DEEL 1: IN HET ZWEMBAD

Sportlerares Ynak Samaye schrijft me: In het kader van de Haanse Zwemweek organiseerden het Maerlant- atheneum, afdeling zeesport, samen met zwemscholing De Haan opnieuw een supertoffe activiteit genaamd “Zee van Sport”. Tijdens die activiteit legden meer dan 100 jongeren uit de Haanse scholen zeventien uitdagende zwemproeven af in teamverband. Tijdens de prijsuitreiking kregen ze allen …

More

ZOPAS VERSCHEEN ‘ZINGEN EN CREPEREN’, EEN NIEUW POËTISCH DAGBOEK VAN DE NEDERLANDSE/BELGISCHE/AMERIKAANSE SCHRIJVER BENNO BARNARD. EEN LEZENSWAARDIG INTERVIEW MET HEM IN ‘DE MORGEN’ VAN 22 NOV. IN 2003 EN 2004 WAS HIJ IN HET MAERLANT-ATH. OM ER MET DE LLN. OVER ZIJN WERK TE PRATEN.

Op vraag van toen leraar Nederlands Jaak Coudeville, die hem het stuk cursus met bespreking van werk van hem had opgestuurd,  en van de stadsbibliotheek is Benno Barnard met de leerlingen in 2003 en 2004 in de klas komen praten over zijn literaire oeuvre, dat nu net weer is uitgebreid met een poëtisch dagboek: ZINGEN …

More

AFGESTUDEERD AAN HOWEST EN OP 23 NOV. GELAUWERD ALS BACHELOR: YASMINE POLLET EN AMBER VAN NERUM, OUD-LLN. 2015. BEIDEN AL ACTIEF OP DE ARBEIDSMARKT

Op mijn vraag schreef Yasmine Pollet, oud-lle BI me deze tekst: Oud-leerlingen Yasmine Pollet en Amber Van Erum (2015) zijn nu afgestudeerden aan Howest Brugge (2019). Yasmine koos voor de opleiding Office Management, Management Assistant, Event- & Projectmanagement. Amber voor de opleiding Bedrijfsmanagement, Accountancy-Fiscaliteit. Beiden zijn ze ook al actief op de arbeidsmarkt. Yasmine werkt …

More

21 NOV.: LLN. 5DE LJ. ZILVERMEEUW GROENESTR. EN 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL OP DE DUITSE SOLDATENBEGRAAFPLAATS (SOLDATENFRIEDHOF) VLADSLO, VOORAL BEKEND DOOR KÄTHE KOLLWITZ’ TREUREND OUDERPAAR

Het derde luik van de uitstap naar de Westhoek: bezoek aan de Duitse soldatenbegraafplaats in Vladslo. Jaak Coudeville, oud-leraar Nederlands/Duits in het Maerl.-ath. gaf er een beetje uitleg over de begraafplaats, die een tuin van de eeuwigheid is, over de 25.644 jongens die er in graven van twintig zijn begraven, over Peter Kollwitz vooral die …

More

21 NOV.: LLN. 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL EN 5DE LJ. ZILVERMEEUW GROENESTR. IN DE DODENGANG IN DIKSMUIDE, BIJ DE IJZER, WAAR LOOPGRAVEN VAN BELGISCHE EN DUITSE SOLDATEN ERG DICHT BIJ ELKAAR KWAMEN

Twee Diksmuidse gidsen gaven uitleg in het museum bij de Dodengang en in de Dodengang zelf. De leerlingen uit het 6de lj. D’Oefernschool en het 5de Zilvermeeuw Groenestraat vernamen dat de naam DODENGANG niet slaat op het feit dat soldaten die de loopgraven verlieten, over dode medestrijders moesten lopen, maar op het feit dat er enkele soldaten …

More

21 NOV.: LLN. 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL EN 5DE LJ. ZILVERMEEUW (GROENESTR.)- ROND, OP, IN DE IJZERTOREN ( MUSEUM AAN DE IJZER) EN BIJ DE PAXPOORT IN DIKSMUIDE.

Twee gidsen leidden de meer dan 40 leerlingen in twee groepen (klas van juf Lynn Dusoir, juf Fabienne Viaene en juf Sofie Easton )  twee uur buiten, in en op de Ijzertoren rond. Ze vertelden over de grote oorlogsgeschiedenis, maar vooral, specifiek, over de gebeurtenissen aan de Ijzer, kleine geschiedenissen ook, over gewone mensen, soldaten …

More

20/11: OUD-LL. (1994) KRISTOF VAN MIEROP SCHETST EEN PRANGEND BEELD VAN ZIJN GROOTVADER ROGER VYVEY, VERZETSSTRIJDER, DIE HET CONCENTRATIEKAMP NEUENGAMME OVERLEEFDE. LLN. 7BSO EN TAL VAN OUD-LLN. VAN HET MAERLANT-ATH. LUISTERDEN GEBOEID MEE.

  Cultuurschepen Alfons Monte leidde in de feestzaal van het stadhuis de voordracht in, waarbij hij het had over de aandacht die de stad Blankenberge schenkt aan de bevrijdingstijd van sept. 1944 tot mei 1945 en over de grote persoonlijke en wetenschappelijke belangstelling van Kristof Van Mierop, directeur Vrije Tijd Stad Blankenberge En dan volgde …

More

JÜRGEN BALBAERT, DIR. MAERLANT-ATH., IN BOEDAPEST OP ERASMUSCONGRES OVER VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN. HIJ ANALYSEERT ER DE SITUATIE IN HET MAERLANT-ATHENEUM

Hij bericht me dat het behoorlijk hoge aantal schoolverlaters hem stoort. Ondanks de goede inspanningen van de school, leerkrachten, leerlingenbegeleiding blijft het boven het landelijke gemiddelde. Hij schrijft: Hoe komt dat? Wat kunnen wij nog bijkomend daaraan doen? Wat zijn push- en pull-factoren? De scholengroep heeft mij ingeschreven in een congres van Erasmus in Budapest …

More