13 juni : VIERDE examendag Maerlant-ath. 2de en 3de gr.: ENGELS, CHEMIE, NEDERLANDS, FYSICA, WISKUNDE…taalfilosofietje: Oom Petros en het vermoeden van Goldbach.

We lazen  enkele jaren geleden graag en met enthousiasme OOM PETROS EN HET VERMOEDEN VAN GOLDBACH van de Griekse auteur Apostolos Doxiadis (geb. 1953) die wiskunde studeerde. Raadpleeg eens https://www.demorgen.be/nieuws/vergooid-aan-een-vermoeden~bfdb0612/ En “Oom Petros…’bewijst dat het best mogelijk is een geslaagde roman te schrijven over een onderwerp als wiskunde. In feite ligt dat ook voor de …

More

Na de rurale, Schipdonk-en Leopoldkanaal- verkennende, litorale, haven- en volkssportieve aspecten van de fietstocht voor Maerlant-personeelsleden op 12 juni 2024 kwamen de lucullische: diner in restaurant Cabo. (+ Gezelliaans taaltoetje)

Vanmorgen, 13 juni, praatte ik met enkele Maerlant-leerkrachten over de fietstocht en het diner in Cabo. Zij allen prezen beide, ook wel teambuildende activiteiten. Voor Silke Beckers en Fien Parmentier, l.o.-leraressen, die alles organiseerden, hadden ze lof. De volksspelen in de  Oostkerkse Knotwilg vonden ze leuk. Over het diner in Cabo hoorde ik dat het …

More

12 juni : DERDE examendag Maerlant-ath. 2de en 3de  gr.: ENGELS, TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE, BIOLOGIE, CHEMIE, AARDRIJKSKUNDE…taalfilosofietje: aardrijkskunde (geografie) en  chemie (scheikunde)  e.a.

Vreemd toch soms de taal! Voor FYSICA en CHEMIE hebben we in het Nederlands  voor elk een synoniemen, nl. natuurkunde en scheikunde. Voor BIOLOGIE hebben we geen  ‘Nederlandser’ woord dat exact hetzelfde betekent. Voldoen DIER-EN PLANTKUNDE of LEVENSLEER (wat de letterlijke vertaling van het Griekse woord BIOLOGIE is)? Misschien beschikt een maerlantkrantlezer over voldoende creativiteit om een geschikt neologisme te vinden? Voor WISKUNDE en AARDRIJKSKUNDE gebruiken …

More

11 juni : TWEEDE examendag Maerlant-ath. 3de gr.: FYSICA, FRANS, NEDERLANDS, DUITS + politiek taalfilosofietje ProDG in de Duitstalige Gemeenschap.

Maerlant-leerlingen, vooral zij die het vak Duits hebben op school, waren vaker in de Duitstalige Gemeenschap. In april 2023 nog. De leerlingen van 5 en 6 Moderne Talen waren in Eupen o.a. bij GRENZECHO, de BRF en bij de kabinetschef van de minister-president OLIVER PAASCH. Diens partij is ProDG. Het is een nationalistische partij in …

More

10 juni : TWEEDE examendag Maerlant-ath. 2de gr.: ENGELS, NEDERLANDS + Ingveoons= Noordzeekustgermaans taalfilosofietje.

1ste eeuwse Romeinse geschiedschrijver Tacitus noemde de Noordzee-Germaanse kustvolkeren  ‘INGVAEONES’. Hun taal vertoont charmante overeenkomsten. Die kustvolkeren aan de Engelse, Nederlandse, Vlaamse kust gebruik(t)en Pit, dinne en rik (AN put, dun, rug)… met een ‘i’ dus, net als in het Engels…pit, thin, ridge Meer meervoudsvormen die op -s eindigen in bijvoorbeeld het West-Vlaams : trings, …

More

10 juni : EERSTE examendag Maerlant-ath. 3de gr.: BIOLOGIE, GESCHIEDENIS, FRANS, ENGELS, + taalfilosofietje: Engels en het einde van Babel.

In zekere zin is het Engels het einde van BABEL als een probleem. We denken aan de TOREN VAN BABEL. Die had tot de hemel moeten reiken, maar die werd niet voltooid omdat God deze actie als een teken van hoogmoed beschouwde. Hij stichtte spraakverwarring en liet de bouwers andere talen spreken. De talendiversiteit  is …

More

10 juni : EERSTE examendag Maerlant-ath. 2de gr.: WISKUNDE, ENGELS, NEDERLANDS + taalfilosofietje LIEFDESVERKLARING AAN DE NEDERLANDSE TAAL (Mira Feticu, Roemenië 1973).

Mira Feticu is in 1973 in Roemenië geboren. Na haar studies Roemeense en Franse letteren en Vergelijkende literatuurwetenschap in Boekarest, werkte zij  als radiomaker en publicist. Ze trouwde in Roemenië met een Nederlandse man. Ze hadden een dochter van twee toen ze in 2006 in  Nederland ging wonen. Ik was getrouwd met een Nederlandse man en …

More

Taalfilosofietje: examen, proefwerk. Oud-leerkrachten op het examen meer dan een decennium geleden + wensen aan lln. anno 2024 voor een goed EXAMEN.

Het Latijnse woord EXAMEN betekent ook wel ‘onderzoek’. In de oudste teksten waarin het woord in het Nederlands gebruikt werd, gaat het over juridisch onderzoek. In Vlaanderen zie je ook wel PROEFWERK in de betekenis van EXAMEN. Binnenkort beginnen ook in het Maerlant-atheneum de examens. Vele kranten geven ouders, leerlingen en studenten tips om goede …

More

Een week vol LAATSTE LESSEN in het secundair voor lln. 6des van het Maerlant. Voor 6ASO een uur met taartjes én met herinneringen, niet alleen aan lessen over D-Day, gallicismen en Rome, maar aan vele belangrijke levenslessen.

Dat laatste lesuur met taart in de zon was een uur geschiedenis en Nederlands samen, van de leraressen Magali Hawkins (geschiedenis en media) en Kira Museeuw (Nederlands en Duits). Vele uren les kregen de leerlingen van 6ASO van beide leerkrachten en samen maakten ze een cultuurreis naar Rome. Voor de leraressen Tanja Gervoyse (Nederlands in …

More

06/06/2014 : 80 Jaar geleden : D-Day : Operatie Overlord : geallieerde landingen in Normandië. Met foto van  Het Laatste Nieuws 07/06/1944.

De ‘D’ in D-Day is gewoon de afkorting van DAY (later  sprazk men van D= Decision Day) We ontvingen 10 jaar geleden een bericht van Mériem Mokran, lerares Frans Maerlant-atheneum Mijn schoonvader heeft in het regiment van General Leclerc, de bevrijding van de Geallieerden voorbereid in Engeland (ook Amerikanen waren aanwezig). Hij nam deel aan …

More