200 blz. van de meer dan 300 van de roman JIMMY’S NOTES van Etienne van den Steen hebben Blankenberge tussen 1925 en 1940 als achtergrond. De auteur werd op 12 september in de feestzaal van het Blankenbergse stadhuis geïnterviewd door Katrien Vervaele. Nogal wat oud-leerlingen van het Maerlant-atheneum behoorden tot de luisteraars.

Cultuurschepen Alfons Monte stelde schrijver Etienne van den Steen voor en legde de klemtoon op zijn banden met Blankenberge. Katrien Vervaele, vooral jeugdschrijfster en zuster van huishoudkundelerares Sabine Vervaele, interviewde de man die leraar was, zelfstandige (o.a. van Moby Dick in Blankenberge), filmscenarist, dichter, schrijver van een boek over Carol Deutsch, vriend van J. Ensor …

More

Taalfilosofietje: Het Duitse IMPFSTOFF betekent ENTSTOF, een goed Nederlands woord, dat we nauwelijks nog aantreffen. Het wat koe-achtige VACCIN wint.

In het Duits gebruikt men voor VACCIN gewoon IMPFSTOFF. In het Nederlands bestaat het woord ENTSTOF, dat men bijna niet meer gebruikt Een zoekpoging op de site van DE MORGEN levert geen resultaat op, ik vind amper enkele voorbeelden  in DE STANDAARD. ‘Impfstoff’ en ‘Entstof’ lijken wat oorsprong betreft niet vreemd te zijn. En toch …

More

De Bond ONZE SCHOLEN bestaat 91 jaar en oefent zijn sociale en culturele taak bijna een eeuw lang met overtuiging uit.

Negentig jaar heeft de B.O.S. voor het BOEKENFONDS ingestaan, een taak die de vereniging sedert dit schooljaar niet meer zal (mag) uitoefenen. Maar de vereniging blijft het sociale aspect, waarbij hulp voor de school en haar leerlingen nodig is, trouw. Ook op cultureel vlak (de B.O.S. is lid van de Stedelijke Culturele Raad) blijft de …

More

Maerlant-atheneum : spiksplinternieuwe, overdekte, gesloten, superveilige fietsenstalling is klaar en wordt weldra in gebruik genomen. De vriendenkring en oud-leerlingenbond BOND ONZE SCHOLEN realiseerde dit belangrijke project en opende opgetogen de stalling.

Technisch adviseur-coördinator Gil Jonckheere, tevens hulpsecretaris van B.O.S., wiens betrokkenheid bij deze realisatie fundamenteel is, schrijft: De nieuwe fietsenstalling op de Maerlant-campus is een schenking van de vriendenkring Bond Onze Scholen, de vriendenkring van het Maerlant-atheneum.  De 200m2 grote stalling biedt de mogelijkheid aan 192 fietsers om hun fiets op een veilige manier te stallen.  …

More

Leerlingen 4de en 5de lj. ZILVERMEEUW-BASISSCHOOL voerden op 10/09 leuke opdrachtjes uit in de EXPO 75 JAAR SUSKE & WISKE (casino

BLANKENBERGE is 750 jaar oud, Suske EN WISKE 75 jaar. Op diverse plekken in de stad is er een tentoonstelling/activiteit n.a.v. 75 jaar SUSKE EN WISKE. De grootste heeft plaats in het casino. Men leert er bij over de striphelden en Studio Vandersteen en de vier tekenaars Willy Vandersteen, Paul Geerts, Marc Verhaegen, Luc Morjaeu. …

More

Leerlingen 1L Maerlant-ath. verkennen, schoolgebouw en – domein met plattegrond in de hand (do. 10 sept.) Lerares MAVO Eva Barbiaux

Eva Barbiaux, lerares MAVO (en Frans) schrijft: Vandaag werkten de leerlingen van 1L verder aan het thema ‘Nieuwe klas, nieuwe school’ voor het vak Mavo. Ik nam hen mee op wandel op het domein en door het gebouw, gewapend met een plattegrond van de school. Deze opdracht had als doel om hen te leren oriënteren …

More

Melanie Brutyn, master in de diergeneeskunde (UGent 2009), is nieuwe lerares chemie in 2de gr. Maerlant-ath., waar ze eerder al docente was.

Melanie Brutyn, master in de diergeneeskunde (UGent 2009)  heeft het lerarendiploma  (Instituut voor Volwassenenonderwijs, 2016). Zij verving eerder (2018) tijdelijk  Ann Vandersteen Zij schrijft: Ik ben afkomstig van Brugge en volgde mijn middelbaar in het Sint-Leocollege te Brugge. Vervolgens studeerde ik diergeneeskunde aan de universiteit van Gent en dit op de faculteit van diergeneeskunde te …

More

Leerlingen 6STW, 7TBZ Duaal en Zorgkundige, 7PLM en Duaal PLM krijgen EHBO-opleiding van medewerksters EHBO-Vlaanderen

Lerares Vanessa De Breuck, lerares verzorging, theorie en praktijk en stagebegeleiding, trajectbegeleidster duaal zorgkundige meldt me: Het was vandaag een leerrijke voormiddag voor de leerlingen van  De leerlingen Duaal Kinderbegeleiding hebben een verplichte opleiding nodig om de opleiding duaal kinderbegeleider te te mogen volgen. Uiteraard komt EHBO in vele opleidingen voor en zodoende kwamen andere …

More

Sara Huysman, master Taal-en Letterkunde (Latijn-Grieks) is de nieuwe lerares Latijn in 4des, 5des en 6des van het Maerlant-ath., waar ze eerder al docente was. Zij vervangt Sigrid Lefebvre.

Zij schrijft me: Ik voltooide mijn secundair onderwijs in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge in 2010. Ik heb in de 3de graad Latijn-Wiskunde (6u) gevolgd. Daarna heb ik Taal-en Letterkunde (Latijn-Grieks) gestudeerd aan de UGent. Ik ben daar afgestudeerd in 2014. Daarna deed ik nog een jaar SLO.  In het schooljaar 2015-2016 ben ik beginnen werken, …

More

76 Jaar geleden (9 sept. 1944) werd Blankenberge bevrijd door de Canadese Manitoba Dragoons. Voor bijna 74 jaar werd op het Maerlant-domein een gedenkplaat onthuld voor oorlogsslachtoffers van RNS en Oefenschool.

Vorig jaar werd de bevrijding van de stad 75 jaar met plechtigheden  (o.a. op het Manitobaplein) en voordrachten herdacht. Het was de Canadese eenheid  Manitoba Dragoons o.l.v. luitenant Eric James die de stad bevrijdde na vier jaar Duitse bezetting In het toenmalige tijdschrift ‘T SCHELPJE  van de Rijksnormaalschool (nr. 1. 1947) lees ik over de …

More