27 Sites in de WESTHOEK voortaan UNESCO-WERELDERFGOED. Go! Blankenberge-lln. bezoeken/bezochten jaarlijks zes ervan. 

Tekst onderaan

In Vlaanderen gaat het over de volgende 27 sites: Monument voor de vermisten Nieuport Memorial (Nieuwpoort), Duitse militaire begraafplaats Vladslo (Diksmuide), Crypte van de IJzertoren (Diksmuide), Belgische militaire begraafplaats Oeren (Alveringem), Belgische militaire begraafplaats Houthulst (Houthulst), Duitse militaire begraafplaats Langemark (Langemark-Poelkapelle), Canadees Monument The Brooding Soldier (Langemark-Poelkapelle), Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery (Zonnebeke), Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Doelbos (Zonnebeke), Gemenebest militaire Essex Farm cemetery (Ieper), Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Pilkem (Ieper), Monument voor de vermisten Menin Gate (Ieper), Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery (Ieper), Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Palingbeek (Ieper), Cluster van militaire begraafplaatsen Kemmelberg (Heuvelland), Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Spanbroekmolen (Heuvelland), (N-)Iers monument Island of Ireland Peace Tower (Mesen) en Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek (Poperinge).

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) is tevreden: “In Vlaanderen is die herdenking een levende traditie die ondertussen deel uitmaakt van onze identiteit, denk maar aan de Last Post die elke avond aan de Menenpoort in Ieper weerklinkt. Het is zo belangrijk dat we het verhaal van de Eerste Wereldoorlog blijven vertellen: een verhaal dat mensen van over de hele wereld verbindt met elkaar en met onze regio. Het grote aantal herdenkingstoeristen dat jaarlijks de Westhoek bezoekt toont aan dat we een universeel verhaal vertellen. Vlaanderen zet zich met deze vredesboodschap op de kaart.”

Zes sites zijn quasi jaarlijks doel van een schooluitstap van het Maerlant-atheneum, d’Oefenschool, de Zilvermeeuw-basisschool

VLADSLO

de begraafplaats, die een tuin van de eeuwigheid is, waar 25.644 jongens in graven van twintig zijn begraven, ook Peter Kollwitz, die in de buurt op 18-jarige leeftijd doodgeschoten werd. Karl Kollwitz, zijn vader, was dokter voor de armen in Berlijn en Käthe Kollwitz, Peters moeder was een grote kunstenares, die eerst niet zo gekant was tegen de vrijwillige indiensttreding van haar zoon, die voor het vaderland wou strijden, maar later hevige tegenstandster van oorlogsgeweld werd en die het indrukwekkende beeldenpaar TREUREND OUDERPAAR maakte, dat achttien jaar na Peters dood tot stand kwam.

Een oud-leerling (1947) van de Blankenbergse Rijksnormaalschool, RAF SEYS, schreef een boekje over de kunstenares en het beeld: KÃTHE KOLLWITZ IN VLAANDEREN..

CRYPTE bij IJzertoren

Bij het bezoek aan de Ijzertoren hoort ook een woord over WO1 en de Vlaamse Beweging…   Frans en Edward van Raemdonck – 20 en 22 waren ze in 1917, toen ze niet ver van elkaar aan het front stierven, niet in elkaars armen, zoals Brugse schilder Joe English het, verheerlijkend, op een tekening voorstelde, die later op een brandglasraam werd voorgesteld.  Oscar Dambre, de vader van Joost Dambre, Jaak Coudevilles leraar Nederlands in het Brugse KA (1958-1961) had op 30 april 1917 in ONS VADERLAND , het officieuze orgaan van de Vlaamse Frontbeweging geschreven dat ze “in malkanders armen” waren gestorven. Volgens getuigenis van de patrouilleleider die de lijken meer dan twee weken later vond, lag Frans in de armen van de Waal Amé Fievez en lag Edward enkele passen verder.

Een Keltisch kruis is een Latijns kruis met een cirkel op de kruising van paal en balk…een samenvoeging van een christelijk kruis en een heidens zonnewiel. De Keltische kruisen hier, ter ere van aan de Ijzer gesneuvelde Vlaamse soldaten. De grafzerken werden ontworpen door Joe English (van Ierse afkomst)

MENENPOORT

Op 24 juli 1927 werd de Menenpoort in Ieper ingehuldigd om de soldaten van het Gemenebest die vermist waren geraakt of niet meer geïdentificeerd konden worden, te herinneren. Het monument was een ontwerp van de Britse architect Reginald Blomfield,

Er staan namen in gegrift van Australische, Canadese, Indische, Zuid-Afrikaanse en Britse soldaten. “Het was het eerste monument voor vermisten waar elke naam afzonderlijk te lezen was.

Lijssenthoek in Poperinge

 begraafplaats met 10.700 graven (7366 Britten, 1058 Canadezen, 1131 Australiërs, 291 Nieuw-Zeelanders, 28 Zuid-Afrikanen, 3 Indiërs en 35 Chinezen van het Chinese Labour Corps , 658 Franse en 223 Duitse soldaten) 

TYNE COT  ZONNEBEKE:  grootste begraafplaats in de wereld voor militairen van het Gemenebest.

Ook graven van joodse soldaten en ook een van een jonge Duitser. COT is de afkorting van COTTAGE. Op die plek stond nl. een schuurtje, een ‘kot’. Overigens KOT is etymologisch verwant met HUT.