40ste JUNIOR JOURNALIST-wedstrijd van het Davidsfonds – thema: LOKALE HELDEN – met deelname van vier Zilvermeeuw-lln, klaswinnaars. Bradley Nell, 6de lj. locatie Uitkerke,  is reekswinnaar.

Dit schreef juf Sofie Easton mij:

Het thema dit jaar was ‘Lokale helden’. De opdracht was om hierover een artikel of interview te schrijven. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar namen deel aan de wedstrijd. De winnaars waren:

Vestiging Uitkerke:

L5: Latkowski Faith

L6: Bradley Nell

Vestiging Blankenberge:

L5: Antonia Baciu Daniela

L6: Sam Vereecke

Bradley Nell werd tevens de reekswinnaar!

Het Davidsfonds schreef:

Dit jaar organiseert het Davidsfonds Blankenberge voor de 40e maal de jaarlijkse prijsuitreiking van de plaatselijke Junior Journalist wedstrijd.

Deze wedstrijd voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad van de middelbare afdeling van de diverse scholen in Blankenberge en omgeving is een belangrijke activiteit in onze werking. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om hun schrijftalent te ontplooien en door een jury te laten beoordelen. Het thema van dit jaar is: #trots #lokalehelden. In de afgelopen maanden zijn er een 400-tal jongeren in hun pen gekropen.

Op de plechtigheid hield Johan Strobbe, voorzitter Davidsfonds Roeselare een toespraak, waarin hij kort schetste wie Jan Baptist David was en wat het in 1875 gestichte Davidsfonds heeft betekend, zeker voor het Nederlands, in zijn strijd tegen de overheersing van het Frans in Vlaanderen. De spreker wees ook op de overheersing van het Engels nu, ten nadele van het Nederlands.