31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Directrices, directeurs, schoolhoofden werden gevierd door  Scholengroep IMPACT

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt.

De Scholengroep IMPACT (algemeen directeur Dewinne) stuurde een afgevaardigde om dank te uiten.

Op de FB-site van de Scholengroep IMPACT lezen we:

Voor de dag van de directeur bezochten we vandaag al onze scholen om een aantal mensen in de bloemetjes te zetten… Want geef toe, directeur, bestaat er eigenlijk een mooier beroep?

Bedankt aan alle directeurs om iedere dag opnieuw het beste van jezelf te geven voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Bedankt!

#dagvandedirecteur #scholengroepimpact #impact #fieroponsGO