In het schooltijdschrift ’T SCHELPJE, maart 1953, staat een verslag van de WATERSNOOD van 1 feb. in de Rijksnormaalschool. Van oud-lle 1972. Inga Scharley ontvingen we een verslag uit het Brugsch Handelsblad over de gevolgen in Bl’b 

De Watersnoodramp, de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, in 2023 70 jaar geleden, vindt de grootste Nederlandse natuurramp plaats van de 20e eeuw: de Watersnoodramp. Zware storm en springvloed, in combinatie met springtij zorgen ervoor dat de dijken doorbreken en het water bezitneemt van delen van Zuidwest Nederland. Als gevolg van de ramp overlijden in Nederland 1.836 mensen en raken tienduizenden mensen ontheemd. In België overleden 20 mensen.

De WATERSNOOD heeft ook de school getroffen. In die onzalige stormnacht van 31 Januari op 1 Februari liepen alle kelders, stook-, provisie-, kolenkelders en het schoenenhok, waar onze jongens hun schoenen poetsen, onder water….de centrale verwarming niet meer kon verzekerd worden…

En moest de school niet langer den één week gesloten worden. Ook het mooie park, de tuinen (toen was er nog een moestuin) en de boomgaard kregen een portie van zeewater te slokken en een paar bomen werden door de storm ontworteld.

Hartverheffend en ontroerend was de solidariteitszin…In de eerste plaats moet gewezen worden op de milde hulp, die door de Rijksnormaalschool ‘Berkendael’ te Brussel aan de getroffen leerlingen van onze beide scholen verstrekt werd. Niet minder dan 80500 frank in baar geld en toen kisten met kledingssstukken….werden aan onze directeur overgemaakt!

(dit schreef dir. V. De Maesschalk in ’t SCHELPJE maart 1953)

promotie 1953
50 jaar later