31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Jürgen Balbaert, schoolhoofd Maerlant-ath.  kreeg hulde van personeel en van de lln.raad (BRUGGE STAD VAN WATER, een parel van boeiende geschiedschrijving met vooral veel taal- en artistieke uitweidingen)

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt.

Een presentje was er van het secretariaatspersoneel voor beide schoolhoofden, Shirley Adam en Jürgen Balbaert.

De leerlingenraad bedacht hem met een boek: BRUGGE STAD VAN WATER, een parel van boeiende geschiedschrijving met vooral veel taal- en artistieke uitweidingen. Gepast: Jürgen Balbaert is historicus en Bruggeling.