100j. geleden verscheen Jules Destrées boekje WALLONS ET FLAMANDS. LA QUERELLE LINGUISTIQUE EN BELGIQUE. Van hem zijn de woorden.« Sire, (…) Vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n’y a pas de Belges. » In DS Weekblad 28/01/’23 over Het verhaal van de rest van Vlaanderen, over Destrée ook, die veel te maken heeft met het ontstaan van de Rijksnormaalschool Blankenberge

We konden het lezen in het dagboek van de van zeer nabij betrokken Blankenbergse burgemeester Arthur Pauwels. Jules Destrée (Destrée was het die aan koning Albert I zei : Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen,   er zijn geen Belgen)  was in 1921 minister van Kunst en Wetenschappen en wou dat elke provincie een staatsnormaalschool voor jongens had. In West-Vlaanderen was er toen geen.Zijn secretaris Cambier kende de toenmalige Blankenbergse schepen Carlos De Clercq. Hij en zijn burgemeester Arthur Pauwels waren voorvechters van het officieel onderwijs. Oostende had niet kordaat gereageerd op de vraag en schepen De Clercq nodigde Cambier uit naar Blankenberge, waar hij hem naar het verwilderde domein en het verkommerde, onafgewerkte gebouw in de Van Maerlantstraat leidde. De gebroeders Emiel en Oscar Dumon (dokter en architect) waren voor WO1 van plan daar een geneeskundig centrum, een hotel, vier open zwembaden, waterpartijen, tennisvelden te laten verrijzen. Het gebouw voor een lucht-en waterkuursanatorium werd opgericht.  Cambier en De Clercq waren bij het zien van het domein en het betreden van het bouwvallige gebouw onmiddellijk enthousiast. Bij K.B. van 26 juni 1921 werd de Rijksnormaalschool  opgericht.De staat kocht het domein en nog stadsgrond en een terrein van kerkfabriek, zodat een verbinding met de De Smet de Naeyerlaan gemaakt kon worden.

In De Standaard Weekblad van 28 jan. 2023 staat in het artikel HET VERHAAL VAN DE REST VAN BELGIË een fragmentje uit Destrées boekje: