5 DECEMBER ‘22 : HET EERSTE DECEMBEREXAMEN: vooral wiskunde… EEN ‘EXAMEN’-TAALFILOSOFIETJE

EXAMEN betekent in het Latijn o.a. ‘tongetje aan de weegschaal’ en bij dichters ‘onderzoek’. Nu is EXAMEN gewoon onderzoek naar kennis of bekwaamheid. Met de decemberexamens bedoelen we de ruime ondervragingen naar kennis en toepasbaarheid ervan net voor de kerstvakantie.

Degene die ondervraagt is de examinator. Hij of zij examineert. De ondervraagde is de examinanda (een meisje of vrouw), de examinandus (een jongen of man). Het meervoud vrouwelijk is examinandae, mannelijk examinandi.

En jawel als meervoud van EXAMEN kan men ook EXAMINA gebruiken. Dan doet men een beetje geleerd.

PROEFWERK gebruikte men in Vlaanderen ook wel eens als synoniem voor examen. Eigenlijk betekent PROEFWERK: werk dat iemand opgelegd krijgt om daaruit zijn bekwaamheid te beoordelen