02/12: Sinterklaas gaat met Pieten op bezoek bij de kinderen van d’Oefenschool. + over die MATROOS.. (Deel 3  met vooral kinderen 1ste gr. lagere) – foto’s Barbara Vandenberghe

Na zijn bezoek aan de kleuters togen Sint en Pieten naar de klassen van de lagere afdeling en naar de gymzaal, waar de kinderen voor hem optraden

Nicolaas: Held van de zeelieden: een matroos viel uit de mast van een schip en werd door Nicolaas opnieuw tot leven gebracht. Daarnaast zou hij zeelieden hebben gered door een storm te laten bedaren. Zo werd Nicolaas, naast de beschermer van prostituees, kinderen, apothekers en ongehuwde vrouwen, ook de behoeder van zeelieden. Het is dus niet vreemd dat Sint Nicolaas de beschermheilige is geworden van Amsterdam, dat al sinds de dertiende eeuw onlosmakelijk verbonden is met zijn haven en groot is geworden door de overzeese handel. Vele andere havensteden hebben Nicolaas als patroon en ook daar zijn Nicolaaskerken te vinden. In Gent bijvoorbeeld dichtbij de Leie. Tevens komt de Sint nog ieder jaar aan per stoomboot.