25/11: Het 4de lj. d’Oefenschool (juf Cindy De Wulf) bezoekt het stadhuis, krijgt een heuse rondleiding…en horen en zien…F. Masereel, R. Brulez, L. Van Engelen, W. Content, S. Declerck, P. De Klerck

De Klerck

Stadsarchivaris Pieter De Schoolmeester was het die de leerlingen wegwijs maakte in het stadhuis. Hij gaf uitleg bij enkele stadsdiensten, toonde de raadzaal met mooie schilderijen en portretten van politici en kunstenaars met veel betekenis voor Blankenberge, verstrekte informatie over burgemeester, schepenen, gemeenteraad.

Sommige leerlingen maakten in de feestzaal en in de

De beroemdste Blankenbergenaar is  beslist FRANS MASEREEL, die op 30 juli 1889 in het belle époque-decor van de Zeedijk geboren wordt. In 1888 waren zijn ouders, Franstalige Gentenaars, naar Blankenberge verhuisd, naar een ‘villa’ naast Hôtel de Venise op de Zeedijk, de eerste verlichte strandpromenade in Europa! Hij bleef er maar tot in 1894 wonen. Hij was graficus, houtsnijder en schilder. Hij bouwde een bijzonder gerespecteerde internationale faam op als geëngageerd kunstenaar, pacifist, antimilitarist.  De allergrootste kunstenaars van voor en na WO I uit Duitsland, Frankrijk, e.a. landen waren met hem bevriend en waardeerden hem zeer.Masereel stierf in Avignon in 1972. Hij werd begraven op het CAMPO SANTO in Sint-Amandsberg.

RAYMOND BRULEZ, in 1895 in Blankenberge geboren, werd in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijk, met prijzen en waardering geëerd, Vlaams romancier en verhalenschrijver. Zijn roman HET HUIS TE BORGEN, speelt in Blankenberge (=Borgen).

Het Huis te Borgen is een boek over de tijd van voor en in de Eerste Wereldoorlog, over de fin de siècle-atmosfeer in Blankenberge. Het verhaalt over de kinder- en jeugdjaren van de schrijver met het strandhotel van zijn vader en vooral moeder als kernpunt.

Vele jaren was SYLVÈRE DECLERCK onderwijzer in het 4de leerjaar in d’Oefenschool, daarna inspecteur. Tussen 1981 en 1986 leidde hij het Blankenbergse OCMW en van 1986 tot eind 1994 was hij burgemeester in Blankenberge. S. Declerck was een gewaardeerd schilder-kunstenaar.

In 1945 werd WILLEM CONTENT onderwijzer aan de RNS Bl’berge, hij kon in die functie onmiddellijk aan het werk in Uitkerke…(‘t Schelpje dec. 1945) Later was hij burgemeester, senator en volksvertegenwoordiger. Zijn dochter en kleindochter zijn oud-lln. van het Maerlant- atheneum, zijn achterkleindochter is lle 2de j. Maerlant-ath.d’Oefenschool.

Patrick De Klerck is oud-leerling (1983) van het Maerlant-atheneum, toen dat nog RNS-KA was. In 1987 werd hij licentiaat Economische Geografie aan de UGent en een jaar later lic. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Hij behaalde postuniversitaire diploma’s aan de KU Nijmegen en aan de Vlerick-management-school. Hij was assisistent aan de UGent en later adviseur op het kabinet van dirk Van Mechelen. Hij trad in de politiek (Open VLD)  en werd provincieraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger. In Blankenberge werd hij schepen en was tussen 2011 en 2017 burgemeester. Nu is hij weer schepen.