MIGRATIE en VONDEL, 17de- eeuwse schrijver van o.a. LUCIFER…en gisteren was het de dag van de drie aartsengelen Gabriel, Michael , Rafael. + taalfilosofietje AARTS.

WIKIPEDIA noemt Vondel de belangrijkste Nederlandse schrijver van de 17de eeuw, dichter en toneelauteur, o.a. van het treurspel LUCIFER.

Mijn schoolliteratuurgeschiedenis schrijft begint de tekst over VONDEL met: Vondels ouders waren Antwerpse doopsgezinden die, liever dan hun godsdienstige overtuiging te verzaken, na de inneming van Antwerpen in 1585, uitgeweken waren naar Keulen. Daar werd de grootste der Nederlandse dichters in 1587 geboren.

Vanuit Keulen trokken ze naar Utrecht en dan naar Amsterdam.

MIGRANTEN waren ze dus.

Toen ik gisteren in De Druivelaar las dat het de dag was van de aartsengelen dacht ik aan Vondels LUCIFER, waarin ze alle drie voorkomen: Gabriel, boodschapper van God, Rafael, beschermengel, Michael, die aan het hoofd staat van Gods leger.

Vondel heeft in dit toneelstuk God zo poëtisch beschreven zoals niemand anders. (een fragment)

Wie is het, die zo hoog gezeten,

Zo diep in ‘t grondeloze licht,

Door tijd noch eeuwigheid gemeten

Noch ronden, zonder tegenwicht

Bij zich bestaat, geen steun van buiten

Ontleent maar op zich zelve rust

En in zijn wezen kan besluiten

Wat om en in hem, onbewust

Van wanken, draait en wordt gedreven

Om ‘t een en enig middelpunt;

Der zonnen zon, de geest, het leven;

De ziel van alles wat gij kunt

Bevroên of nimmermeer bevroeden;

En wat betekent AARTS in ‘aartsengel’?

AARTS komt uit het Latijn …archi…(=opper) en archi komt uit het Grieks: archo = ik ben de eerste, ik ben de leider.

(Archi heeft in vele gevallen de betekenis ‘allerslechtste’ gekregen