Migratie en NIEUWKOMERS IN HET NOORDEN. Haarlem verdubbelde van inwonersaantal 1580-1630…al die migranten uit het Zuiden. Ook portretschilder FRANS HALS. Om de twee jaar migreren Maerlant-lln. voor een weekje naar het wat hogere Noorden.

Migratie (b)lijkt het thema van deze eeuw te zijn. Het is echter een thema van zovele eeuwen. Het was o.a. een opvallend gegeven in de Nederlanden eind 16de, begin 17de eeuw.

Ik lees in DE LAGE LANDEN (aug. 2022) dat de ouders van de beroemde kunstschilder Frans Hals deel uitmaakten van een groep immigranten die vanuit Antwerpen en andere zuidelijke steden naar het Noorden trok, vluchtend voor godsdienstoorlog, geweld en armoede. Velen begaven zich naar Haarlem, waar zoveel tot bloei kwam, zeker ook de kunsten. De bevolking groeide toen van 18.000 tot 40.000 inwoners!

In Haarlem is er nu (tot begin 2023) een tentoonstelling met de titel NIEUWKOMERS. VLAAMSE KUNSTENAARS IN HAARLEM. Frans Hals (1582/3-1666) , beroemd portretschilder, is wel de centrale figuur.

Zie ook : Nieuwkomers – Frans Hals Museum

Op dit ogenblik wonen zo’n 50.000 Belgen in Nederland, ongeveer 150.000 Nederlanders in België.

fierljeppen in Friesland