Geen hoofstadsnaam staat vandaag meer in de krant dan ROME…en we denken aan de Italiaanse politiek, MAAR ook aan Latijn, aan kunst, en  zeker ook aan Romereizen van Maerlant-lln., aan het Colosseum en even ook aan ‘t Colisee (Bl’b)

april 2022

Colosseum, het grote amfitheater in Rome, zo sedert de Middeleeuwen genoemd naar het kolossale beeld van Nero dat ernaast stond, vanLatijncolosseus, uit het Griekskolossaios=kolossaal, van kolossos=standbeeld met kolossale afmetingen.

En in Blankenberge is er een kusttheater met de naam ‘t Colisee, grenzend aan Het Witte Paard, dat wel eens voorkomt in boeken van Pieter Aspe. In ‘t Colisee hielden Maerlant-leerlingen wel eens een fuif….Ze waren er een keertje om te luisteren naar Christophe Vekeman, Herman Brusselmans en Ruth Lasters.

2015
2016
2014
2014