Voor de tentoonstelling n.a.v. 100 j. RNS Blankenberge (najaar 2023) overhandigde Mariane Callier allerlei oude documenten betreffende de school. Ze behoren toe aan haar vader Alidoor Callier, oud-ll. RNS (1949), oud-onderwijzer, oud-econoom RMS.

Alidoor Callier bewaarde heel wat documenten (tijdschrift ‘t Schelpje, teksten van hemzelf en mede-leerlingen van toen, schoolpalmaressen, krantenknipsels…). Zijn dochter Mariane Callier (oud-lle 1977, lic. Germ. filologie), echtgenote van oud-wiskundeleraar Hugo Deprez bezorgt die gegevens aan de Bond Onze Scholen, opdat die ze zou kunnen gebruiken bij de tentoonstelling in 2023. Dan zal worden herdacht dat in 1921 de Rijksnormaalschool (Staatsnormaalschool) werd opgericht.

Alidoor Callier, die in 1949 onderwijzer werd aan de Rijksnormaalschool van zijn geboortestad Blankenberge, was vele jaren econoom in de Rijsmiddelbare School Blankenberge. Velen kennen hem ook als de dirigent van de Bremer Straatmuzikanten en als vader van oud-leerlingen Francine, Marianne en Marc Callier. Hij is de grootvader van oud-leerlingen Jens en Brent Patteeuw, Maxim Deprez en Nick en Evi Callier.

In 1921 werd de Rijksnormaalschool Blankenberge gesticht. We hopen dat er volgend jaar een grandioze herdenking komt en dat het publiek  Moucqués Normalistenmarsch dan nog eens kan beluisteren.

het platte dak is verdwenen
My beautiful picture