Jarige (oud–)personeelsleden vandaag en morgen…Jo Aspeslagh, Katja Braet, Annabelle Vanneuville. PROFICIAT.

Katja Braet is lerares fysica en werkt al sedert 2006 in het Maerlant-athenem. Haar man, Gil Jonckheere, is er  TAC.

Annabelle Vanneuville is directiesecretaresse in het Maerlant en werkte al in 2000 in de Maerlant-middenschool.

Jo Aspeslagh was lerares l.o van midden jaren tachtig tot 2013. Haar ouders Roland Aspeslagh e Simone Eerebout zijn beiden leerkracht geweest in het Blankenbergse Rijksonderwijs. Haar overleden man Eric Beckers was in de jaren’80 en negentig leraar l.o. in KA Blankenberge, haar dochter Silke en Heike zijn oud-leerlingen, Silke is nu lerares l.o. in het Maerlant.