De vier directeurs van de Bl’bergse GO!-scholen en de personeelsleden wensen de Maerlantkrantlezers een voorspoedig 2022 + taalfilosofietje ‘spes en spoed’

SPOED doet velen helaas aan die ziekenhuisafdeling denken, waar men in allerijl opgevangen wordt om genezen te worden.

Anderen denken wellicht aan de uitdrukking HAAST EN SPOED ZIJN ZELDEN goed.

In beide gevallen wijkt de betekenis van SPOED toch wel af van de oorspronkelijke…

In het Middelnederlands betekende SPOED al  (goede) voortgang, succes (met snelheid), enigszins VOORSPOED dus.

SPOED is etymologisch verwant met het Latijnse woord SPES = hoop en met PROSPERUS = gunstig

Zilvermeeuw-basisschool
d’Oefenschool-basisschool
Maerlant-atheneum