CHARLES DUCAL schrijft in memoriam-gedicht ‘BERNARD’ voor zijn op 23/12/’21 gestorven vriend Bernard Dewulf. In DSL van vandaag kan men het lezen

Dichter, de eerste Dichter des Vaderlands, in 2014, soms heel persoonlijke, ook sociaal geëngageerde verzen schrijvende Charles Ducal, prozaschrijver ook, leraar Nederlands was hij eveneens, was eng bevriend met de op 23 december overleden Bernard Dewulf.

Voor hem schreef hij het gedicht BERNARD, dat begint met

HIJ LEERDE ME TE ZIEN WAT IK NIET ZAG

-en dit drukt uit wat vele Dewulf-lezers hebben ondervonden –

en eindigt met woorden over de dood, een afgrond waarin men iemand ziet die men opnieuw en weer opnieuw, en telkens waar opnieuw voorgoed verliest.

B. Dewulf in 2007 in de bib in Blankenberge