20 j. geleden: voor de eerste keer en op vraag van de lln.raad een VEGETARISCHE MAALTIJD in het Maerlant-atheneum

Voor eerste keer (en op vraag van de leerlingenraad van het Maerlant)ath.) zette schooleconome Lieve George een vegetarisch maal op het menu…en het keukenpersoneel bereidde het liefdevol. Wordt herhaald.

Zo stond het in de Maerlantkrant van 21 dec. 2001.

De bestuursleden van de leerlingenraad waren toen voorzitster  Stefanie Blomme, ondervoorzitster Yannick Lammerteyn en secretaris Jens Buysse. Stefanie Blomme zei toen: ‘We streven naar een goede samenwerking met het pedagogisch college en de directeur en we willen werk maken van een betere hygiëne en willen het accent leggen op verdraagzaamheid.” De leerkrachten J. Aspeslagh, M.R. D’Haese en A. Bekaert waren aanwezig bij de verkiezing.

My beautiful picture