KERSTSTAL met kribbe of voederbak, zoals in een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament. In wiens woonkamer staat er nog een kerststal?

En dit las ik in een recente bijbelvertaling…bij Lucas lees ik niets over een  ‘stal’, bij  Matteüs over een ‘huis’

Volgens de evangelist Lucas:

Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er geen plaats was in het nachtverblijf van de stad

Een engel bericht de herders:

Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en Jezus, het kind dat in de voederbak lag.

Matteüs:

De Wijzen uit het Oosten gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre.