CENTRALE EXAMENTOETSEN komen er wellicht. Internationale, zoals PISA van de OESO waren er al. Over resultaten hiervan, ook in het Maerlant-ath., kon men in de Maerlantkrant eind dec. 2001 (voor 20 j.) lezen.

In sommige leerjaren van het lager en van het secundair onderwijs komen er over enkele jaren misschien centrale toetsen.

Velen zijn tegenstander omdat men vreest voor ‘teaching tot he test’, met het gevolg dat belangrijke aspecten te weinig in de lessen van leerkrachten aan bod zullen kunnen komen.

Internationale toetsen – de PISA-testen van de OESO hebben in het verleden ook heel wat stof doen opwaaien, de jongste jaren ook in Vlaanderen. Men constateert op enkele vlakken – wiskunde en taal – achteruitgang. (Ook in tal van andere landen neemt men gelijkaardigs waar)

In de Maerlantkrant eind dec. 2001 schreven over die PISA-testen, waaraan Maerlant-leerlingen toen (twee jaar eerder)  hadden deelgenomen

My beautiful picture
My beautiful picture
My beautiful picture
My beautiful picture