23/12/2021: MAERL.-ATHENEUM: UITREIKING RAPPORT (OOIT HEETTE DIT BULLETIN) MET DECEMBEREXAMENRESULTATEN

Geen ouders op deze rapportuitreiking net voor de kerstvakantie. Zij kunnen vanavond online contact opnemen met de leerkrachten.

De leerlingen kwamen op donderdagvoormiddag op een per klas precies aangegeven uur en in een per klas aangewezen lokaal het rapport met de net behaalde examenresultaten ophalen.

Vijfenzestig jaar geleden, toen ik in de 5de Latijnse van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette die cijferlijst (toen nog zonder commentaar bij de cijfers) BULLETIN. De 15de herziene editie van Van Dale noemt dit woord ‘verouderd’

BULLETIN is duidelijk een verkleinwoord…van BULLE (Frans), dat STEMPEL betekent en dat zeker verband houdt met het Nederlandse woordje BUL = open pauselijke brief. BUL is wel verwant met BILL (Engels)

BULLETIN is duidelijk een verkleinwoord…van BULLE (Frans), dat STEMPEL betekent en dat zeker verband houdt met het Nederlandse woordje BUL = open pauselijke brief. BUL is wel verwant met BILL (Engels)