6 dec. eerste examendag in 2de en 3de gr. Maerl.-ath. met wiskunde als hoofdmoot. Ook Engels en Nederlands. Een taalfilosofietje: ALGORTITHMI

Door corona leggen de leerlingen hun examen af, verdeeld over alle lokalen van de school…kleinere groepjes dan vroeger. Hierdoor moeten leerkrachten veel meer toezichtbeurten uitvoeren

In een opinieartikel in DS over de grote rol van niet-West-Europese kennis en cultuur door de eeuwen heen schreef Koert Debeuf onlangs:

Onze cijfers komen uit Indië, na een Arabische transformatie. De Arabische Pers Mohammad ibn Moesa al-Chwarizmi vond in de 9de eeuw in Bagdad de algebra uit, de basis voor onze rekenkunde en voor onze computers. In het Latijn was zijn naam Algo­rithmi.

En verder over hem: het concept van het algoritme is zijn idee. Behalve aan algebra leverde hij grote bijdragen aan astronomie en astrologie, geografie en cartografie.