CHARLES DUCAL schrijft in memoriam-gedicht ‘BERNARD’ voor zijn op 23/12/’21 gestorven vriend Bernard Dewulf. In DSL van vandaag kan men het lezen

Dichter, de eerste Dichter des Vaderlands, in 2014, soms heel persoonlijke, ook sociaal geëngageerde verzen schrijvende Charles Ducal, prozaschrijver ook, leraar Nederlands was hij eveneens, was eng bevriend met de op 23 december overleden Bernard Dewulf. Voor hem schreef hij het gedicht BERNARD, dat begint met HIJ LEERDE ME TE ZIEN WAT IK NIET ZAG …

More

De vier directeurs van de Bl’bergse GO!-scholen en de personeelsleden wensen de Maerlantkrantlezers een voorspoedig 2022 + taalfilosofietje ‘spes en spoed’

SPOED doet velen helaas aan die ziekenhuisafdeling denken, waar men in allerijl opgevangen wordt om genezen te worden. Anderen denken wellicht aan de uitdrukking HAAST EN SPOED ZIJN ZELDEN goed. In beide gevallen wijkt de betekenis van SPOED toch wel af van de oorspronkelijke… In het Middelnederlands betekende SPOED al  (goede) voortgang, succes (met snelheid), …

More

Een nieuwjaarskaart in naam van het RMS/KA-personeel Onderwijsstraat, een KUNSTWERKJE van LOUIS VRIJDAGS, toen werkplaatsleider KA Blankenberge.

Een uitzonderlijke nieuwjaarskaart: Louis Vrijdags tekende een fragment van de achterzijde van het schoolgebouw in de Onderwijsstraat, waar toen – in 1994 – de beroepsafdelingen van het KA en de RMS les kregen, en een deel van de Sint-Rochuskerk. Mooi gebaar, die kaart, prachtige artistieke creatie ook. uit de Maerlantkrant van september 2008

20 j. geleden: voor de eerste keer en op vraag van de lln.raad een VEGETARISCHE MAALTIJD in het Maerlant-atheneum

Voor eerste keer (en op vraag van de leerlingenraad van het Maerlant)ath.) zette schooleconome Lieve George een vegetarisch maal op het menu…en het keukenpersoneel bereidde het liefdevol. Wordt herhaald. Zo stond het in de Maerlantkrant van 21 dec. 2001. De bestuursleden van de leerlingenraad waren toen voorzitster  Stefanie Blomme, ondervoorzitster Yannick Lammerteyn en secretaris Jens …

More

Weerman David Dehenauw, oud-ll. Maerlant-ath. 1988, zegt vandaag in DE MORGEN dat de warme laat-decemberdagen niet volledig aan de klimaatopwarming toe te schrijven zijn

In een interview in het dagblad DE MORGEN heeft VTM-weerman David Dehenauw het over de warme decemberdagen nu. Ze hebben vooral te maken met de zachte temperaturen bij de Azoren en de krachtige zuidwestenwind tot bij ons. Verder vergelijkt hij warmterecords in december van 1925 tot nu…in dat jaar lag de gemiddelde decembertemperatuur veel hoger …

More

KERSTSTAL met kribbe of voederbak, zoals in een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament. In wiens woonkamer staat er nog een kerststal?

En dit las ik in een recente bijbelvertaling…bij Lucas lees ik niets over een  ‘stal’, bij  Matteüs over een ‘huis’ Volgens de evangelist Lucas: Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, …

More

CENTRALE EXAMENTOETSEN komen er wellicht. Internationale, zoals PISA van de OESO waren er al. Over resultaten hiervan, ook in het Maerlant-ath., kon men in de Maerlantkrant eind dec. 2001 (voor 20 j.) lezen.

In sommige leerjaren van het lager en van het secundair onderwijs komen er over enkele jaren misschien centrale toetsen. Velen zijn tegenstander omdat men vreest voor ‘teaching tot he test’, met het gevolg dat belangrijke aspecten te weinig in de lessen van leerkrachten aan bod zullen kunnen komen. Internationale toetsen – de PISA-testen van de …

More

De KERSTBOOM, altijdgroene conifeer, spruit voort uit een heidens gebruik. Zo’n miljoen in Belgische huishoudens…en in klas-en andere schoollokalen.

De kerstboom is vermoedelijk een Germaanse traditie. Maar ook de Romeinen versierden hun huis  met groene takken: symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Uit de keuze voor de versierende sterren en manen, blijkt dat men de boom enige goddelijkheid toedichtte. De groene boom kondigde ook de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. De Germanen zetten …

More

Op 23 dec. 2016, VIJF jaar geleden, gaf DIRK CONTENT als leerkracht n.c.-zedenleer zijn laatste les in d’Oefenschool en in de Zilvermeeuw.

Dirk Content, die de zoon is Willy Content, oud-onderwijzer en oud-directeur d’Oefenschool, volgde in KA Blankenberge zijn atheneumopleiding en werd in de RNS Bl’b op 30 juni 1978 onderwijzer . Zijn onderwijzersloopbaan begon hij in de RBS Oefenschool Bl’b, leaar n.c. zedenleer werd hij in 1981. Tot 1999 gaf hij les in tal van scholen: …

More

Bernard Dewulf, dichter, germanist, essayist, columnist is gisteren op 61-j. leeftijd overleden. Hij schreef elke week in DS Weekblad ‘Reflector’ en ‘Columnist’. E. Rinckhout: “Een melancholicus die graag vanuit de luwte naar de wereld keek.” In 2007 was hij in de Bl’bse bib.

Ten gevolge van neurogene claudicatio is Bernard Dewulf gestorven. Ik zal hem missen. Met gretigheid las ik elke week zijn ‘REFLECTOR’ en zijn ‘COLUMN’ in De Standaard Weekblad. Vooral zijn heerlijke confrontaties van beelden uit de actualiteit met bestaande kunstwerken (schilderijen) bewonderde ik: ze waren in heerlijk Nederlands geschreven én ze leerden me beter toeschouwen. …

More

Aan de KERSTDIS. DIS is tafel, DIS was schotel, DIS was een soort OCMW…DISBANK, daar haalden armen o.a. in de kerk bij de dismeesterbank ondersteuning

DIS is een wat verouderd woord voor tafel. Het is een zeer vroege ontlening uit het Latijn…’discus’, dat ‘schotel’ en ‘schijf’ betekent. De betekenis ontwikkelde zich van schotel tot tafel en tot toonbank en bar en balie. Het OCMW noemde men vroeger DIS, het armenbestuur dus en van arme mensen, die financiële steun nodig hadden, …

More

Bernard Dewulf, dichter, germanist, essayist, columnist is gisteren op 61-j. leeftijd overleden. Hij schreef elke week in DS Weekblad ‘Reflector’ en ‘Columnist’. E. Rinckhout: “Een melancholicus die graag vanuit de luwte naar de wereld keek.”

Ten gevolge van neurogene claudicatio is Bernard Dewulf gestorven. Ik zal hem missen. Met gretigheid las ik elke week zijn ‘REFLECTOR’ en zijn ‘COLUMN’ in De Standaard Weekblad. Vooral zijn heerlijke confrontaties van beelden uit de actualiteit met bestaande kunstwerken (schilderijen) bewonderde ik: ze waren in heerlijk Nederlands geschreven én ze leerden me beter toeschouwen. …

More

Kerstwensen van directeurs GO!-Bl’b. We herinneren ons die van hun voorgang(st)ers 15 j. geleden. + Taalfilosofietje: al in het Middelnederlands noemde men Christus ‘Kerst’: die metathese toen al

‘Jhesu Kerst van Nazarene’ zo noemde men in het Middelnederlands Jezus Christus van Nazareth. Toen was er al die metathese, die verspringing van klanken. Die geschiedt vaak met de (moeilijke) ‘r’…drie en derde, vorst en vriezen en ook binnen Germaanse talen: borst en breast/ Brust, pers en press/Presse Nazarene, Nazareth is nu  een stad in …

More

23/12/2021: MAERL.-ATHENEUM: UITREIKING RAPPORT (OOIT HEETTE DIT BULLETIN) MET DECEMBEREXAMENRESULTATEN

Geen ouders op deze rapportuitreiking net voor de kerstvakantie. Zij kunnen vanavond online contact opnemen met de leerkrachten. De leerlingen kwamen op donderdagvoormiddag op een per klas precies aangegeven uur en in een per klas aangewezen lokaal het rapport met de net behaalde examenresultaten ophalen. Vijfenzestig jaar geleden, toen ik in de 5de Latijnse van het Koninklijk …

More