24/10 – Maerlant-atheneum: Open -campusdag is INFODAG…directrice en directeur verwelkomen, leerkrachten zorgen voor rondleiding op schooldomein en in schoolgebouw en verstrekken uitleg…en schrijven in.

Het gevarieerde en aantrekkelijke open-campusdagprogramma ontbreekt vandaag. Dat besmettelijke virus is de schuldige. Met veel enthousiasme verwelkomen Shirley Adam en Jürgen Balbaert, zij directrice 1ste gr., hij directeur 2de gr. de ouders en kinderen die de campus van het Maerlant-atheneum willen leren kennen, de aantrekkingskracht van het groene domein, maar vooral de verschillende studierichtingen, de …

More

Maerlant-ath.-lln. van 5HW en 5STW dansen op muziek van barokcomponist J.B. Lully voor Lodewijk XIV…ze leren het metrum 6/9 (leraar Jan Devos)

De leerlingen van 5 Humane en Sociaal-technische Wetenschappen leren tijdens de les muzikale opvoeding van Jan Devos een dans uit de tijd van Lodewijk XIV. Ze maken hierbij kennis met een totaal ander type van bewegingen waarbij voornamelijk het voetenspel belangrijk is en gezien de klederdracht, ook afstand moet worden gehouden. Naast gedisciplineerd bewegen leren …

More

WAKOSTA (budgetbeurs) – georganiseerd door CAW Noord-West-Vlaanderen…met oud-lle 1999 Femke Wardenier – voor lln. 6 en 7BSO Maerlant-ath. Online google-meet-vergadering op 23/04

Sedert enkele jaren is er in Bl’b een  budgetbeurs voor jongeren. Die heet WAKOSTA. De laatstejaarsleerlingen  van 6 en 7 BSO maakten die budgetbeurs vandaag online mee vanop school. PAV-lerares Astrid Van Keer begeleidde hen. Oud-lle 1999, maatschappelijk assistente Femke Wardenier leidde de vergadering. Ze kregen er een personage aangemeten, leeftijd tussen 18 en 23 …

More

GEEF RACISME DE RODE KAART. Dit thema in lessen levensbeschouwing en l.o. 2de middelbaar Maerlant-atheneum.(samenwerking met Club Brugge) Leerlingen uiten hun gevoelens in korte filmpjes

GEEF RACISME DE RODE KAART (GRDRK) is een antiracisme- en antidiscriminatieprogramma dat gebaseerd is op de ‘Red Card-campaign’ die in verschillende Europese landen wordt gevoerd. GEEF RACISME DE RODE KAART maakt gebruik van de prominente status van voetbal en voetballers om racisme in de samenleving aan te pakken. L.o.-lerares Fien Parmentier schrijft: “Met onze tweedejaars …

More

ANS, dit is de ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST. Al drie dagen is er een vernieuwde versie, een elektronische. De kranten berichten vooral over VERSOEPELINGEN. ‘Groter als’ mag nu, i.p.v. ‘groter dan’. Waarom mag ‘groter of’ niet.

en dit is de website van de vernieuwde ANS Op dinsdag 20 april presenteerde  het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in samenwerking met de Taalunie de vernieuwde e-ANS. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS. Dit is de meest uitgebreide Nederlandse beschrijving van de Nederlandse grammatica. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen …

More

TINEKE DE COSTER vervangt INGE HERMANS tijdelijk als leerkracht artistieke vorming en human arts in het Maerlant-atheneum

TINEKE DE COSTER vervangt INGE HERMANS Tineke de Coster behaalde haar diploma middelbaar onderwijsop Sint-Lucas Gent, KSO, vrije beeldende kunst. Daarna heeft ze een bachelor behaald  (02/07/2012) en aansluitend een master (31/06/ 2014) in de vrije beeldende kunst/schilderkunst aan het KASK School of Arts te Gent. Na haar masteropleiding volgde ze specifieke lerarenopleiding aan LUCA …

More

Bier wordt GEBROUWEN. De ‘R’ soms GEBROUWD. TAAL verandert, verloedert ze ook? Letters zijn symbolen voor klanken: de ‘R’ klinkt in zovele talen en dialecten zo anders, soms hoor je die niet!

Bier wordt GEBROUWEN. De ‘R’ soms GEBROUWD. TAAL verandert, verloedert ze ook? Letters zijn symbolen voor klanken: de ‘R’ klinkt in zovele talen en dialecten zo anders, soms hoor je die niet! Taal verandert voortdurend…de woordenschat natuurlijk, doordat er nieuwe ‘dingen’ ontstaan, maar ook de zinsbouw (veel minder wijzigingen), en ook de klanken, zeker de …

More

Het meest houd ik van VOORUIT als ‘tussenwerpsel’ (vooruit, meid, kerel). Maar het is ook bijwoord, substantief (m. o.) én eigennaam… krant, politieke partij, kunstencentrum. Laat me denken aan oud-ll. Chokri Ben Chikha, op wiens boekvoorstelling ik er aanwezig was, aan nationaal sp.a/Vooruit-secretaris Alain André en zijn dochters Amory en Audrey

Alain André is (was? Net met pensioen?) vele jaren secretaris van Spa, nu VOORUIT. Hij is oud-ll. 1975. Zijn dochters en die van oud-lle Ann Pylyser, oud-lle 1975, zijn oud-lln. Amory 2001, Audrey 2002. VOORUIT is nu de naam van een sociaal-democratische partij die sp.a heette, SP (vanaf 2001), BSP tot 1978), BWP, Belgische Werkliedenpartij …

More

TriToChange op 24 en 25 april, triatlon, waaraan 36 lln. van het Maerlant deelnemen. Johannes Balbaert (ll. 2A) is ambassadeur

TriToChange Maandag 26 april brengen we verslag uit TritoChange is een multisportevent dat op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 plaatsvindt in België. Deelnemers hebben de keuze uit 4 duatlon- en 6 triatlonafstanden die ze kunnen afleggen waar zij dat willen. De prestaties worden online geregistreerd. De opbrengsten van het event gaan integraal naar Belgische G-sporters.  TritoChange heeft …

More

Trudo Dejonghe, oud-ll. Maerlant-ath 1983, docent economie KU Leuven, sporteconoom, over de Super League in het VRT-Journaal van 19/04, op Sporza en in De Tijd…

Trudo De Jonghe, oud-leerling 1983, is licentiaat geografie en economie. En hij werd doctor in de economie. Nu is hij hoogleraar KULeuven Achter de reden voor de oprichting van de Super League is het niet ver zoeken: “Geld”, zegt Trudo Dejonghe. “Het heeft te maken met meer geld.” “De Champions League verdeelt nu 2 miljard, …

More

Pamela Baruti’s dichtbundel GOLVEN VAN HET MAANLICHT is verschenen en te koop. Zij is oud-lle Maerlant-ath. (2014). Albanees is haar moedertaal. Haar gedichten schrijft ze in het Nederlands

Dit schrijft haar jongere zus Andrea (oud-lle 2018) over de poëzie van haar zus en over haar zus: Ik heb de gedichten een aantal keren gelezen. Het is een heel persoonlijke bundel. De verhalen die ze in verzen steekt zijn echt en voelen ook echt aan. Ik heb een traantje gelaten, niet alleen omdat ik …

More