DS SdL 16/01/2021: Vier (drie Nederlandse, een Vlaamse) auteurs over het tekort aan vrouwelijke schrijvers in canons, literatuurgeschiedenissen, schoolboeken…en …De sekte van Saskia

Fleur Speet, Jannah Loontjens, Manon Uphoff en Annelies Verbeke (Vlaamse) zijn lid van het schrijverscollectief Fix, dat zich inspant voor meer diversiteit in de canon en het literaire veld.

In hun twee bladzijden lange bijdrage hebben ze het ook over meer diversiteit op andere vlakken.

Ze noemen tal van waardevolle schrijfsters die doordat ze niet of onopvallend voorkomen in canons, literatuurgeschiedenissen, schoolboeken, haast vergeten zijn.

Ik kies (eerder toevallig) er zes uit:

Hadewijch … mystica, die in de 13de eeuw haar stempel op de Europese literatuur drukte

Rose Gronnon…die in het Frans en het Nederlands schreef…De Duitse vertaling van Le Livre d’Arndt/Le Livre de Claudius leverde het predicaat ‘Weltliteratur’ op

Maria Rosseels…ze bekritiseerde snedig de dubbele moraal van het geloof

En ze noemen nog tal van namen…

Schrijfster Annelies Verbeke, medeauteur van het artikel is ook lid van DE SEKTE VAN SASKIA, een ‘gesloten’ (maar toch niet zo echt geheim) groep vrouwen die zich morgen voorstelt…cfr Behoud de Begeerte – live. Ik hoorde haar, Saskia De Coster  in TERZAKE verwijzen naar het artikel hierboven.