Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een (groot)ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: VANTOURNHOUT-MARMENOUT/BRAET/BOLLAERT + over lagere en middelbare normaalschool

Thérèse Braet is regentes lich.opv.-biologie. Ze werd dit in 1966 in de Rijksnormaalschool Brugge (nu HOWEST). Zij gaf vele jaren l.o. in de Rijksmiddelbare School Blankenberge en in het Maerlant-atheneum. Op 1 sept. 2007 ging ze met pensioen.

My beautiful picture

Haar man, Gilbert Marmenout werd ook in 1966 regent, ook lich. opv.-biologie. Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool Gent. Over zijn voetbalcarrière weidden we vroeger al uit. Hij is ook vele jaren leraar lich. opv. geweest in de RMS Blankenberge én kort ook in het atheneum. Vijftien jaar was hij directeur van de Maerlant-Middenschool…tot juni 2011.

Hun kleindochter Bubbe Bollaert is nu lerares Nederlands (en Spaans) in het Maerlant-atheneum. Zij is net als haar moeder, Fanny Marmenout en haar oom Kurt oud-leerling(e) van het Maerlant-ath. (resp. 2013, 1988, 1986). Bubbe Bollaert is bedrijfsvertaler-tolk (2017 Hogeschool van Gent). Zij volgde specifieke lerarenopleiding aan Het Perspectief Gent (diploma 2018).Jean Vantournhout, voltooide in 1970 af aan het hoger middelbaar. Hij werkte van 1972 tot 2013 als rekenplichtig correspondent in De Drie Beertjes in Beernem en combineerde dit  vanaf 1987 met d’Oefenschool en dit tot 2013. Na zijn werkuren ging hij in Gistel nog helpen in de kaaswinkel van zijn vrouw

Silke Vantournhout, zijn dochter, studeerde in 2004 af aan het HPI (DLO) Brugge.  Ze kon meteen parttime aan de slag kon in d’Oefenschool o.l.v. Luddo Suvée. Ze  startte met lesgeven aan het 3de leerjaar, gaf turnles in het 2de leerjaar en bij de kleutertjes. De jaren die daarop volgden stond ik nog een jaar in het 3de leerjaar, daarna het 4de leerjaar en ten slotte het 5de leerjaar, waar ik nu nog steeds met plezier lesgeef.

Haar zoon Len zit in het 5de leerjaar bij meester Joeri (5B) en Twan zit in het 2de leerjaar bij juf Veerle (2B)

NORMAALSCHOOL…LAGERE en MIDDELBARE

In een normaalschool vormde men onderwijzers/onderwijzeressen en regenten/regentessen. De eerste heette men LAGERE , de tweede MIDDELBARE NORMAALSCHOL. De term ‘normaalschool’ ging verloren. Zulke scholen werden HOGER PEDAGOGISCH INSTITUUT (of kregen andere benamingen)

In de 19de eeuw was een KWEKELING iemand die in Nederland in een lagere school zo vanaf zijn 14de  lessen bijwoonde met het doel er later, na examens te hebben afgelegd,  schoolmeester te worden. In België werd iemand als Hendrik Conscience op die manier hulponderwijzer.  In latere tijden volgde zo’n kandidaat in Nederland  lessen aan een kweekschool, (daar somtijds ook normaalschool genoemd)  in België aan een normaalschool. In beide landen werd men dan onderwijzer(es). Nu spreekt men, de woorden schoolmeester en onderwijzer veronachtzamend, van leerkracht lager onderwijs. Wist je dat Johan Hendrik van Dale (1828-1872)  in Sluis eerst kwekeling, later schoolmeester is geweest en wist je dat hij daar vele jaren schreef aan zijn (halve) NIEUW WOORDENBOEK, dat later deskundig werd uitgebreid tot ‘De Grote van Dale’ (In Sluis heeft van Dale nu een borstbeeld en naar hem is er ook een hotel genoemd ‘De Dikke van Dale’)

My beautiful picture
My beautiful picture
Silke Vantournhout met haar moeder Clairette Borrey