18 jan. 2021: 150 jaar na de stichting van Duitsland (van het keizerrijk van keizer Wilhelm I en van rijkskanselier Otto von Bismarck. Een thema in lessen geschiedenis en Duits en tijdens Berlijnreizen.

18 jan. 2021: 150 jaar na de stichting van Duitsland (van het keizerrijk van keizer Wilhelm I en van rijkskanselier Otto von Bismarck. Een thema in lessen geschiedenis en Duits en tijdens Berlijnreizen.

Otto von Bismarck is  die Pruisische landjonker en staatsman die voldoende elan creëerde en vond om de Duitse staten en staatjes te verenigen tot dat keizerrijk dat op 9 nov. 1918 ophield te bestaan.

Wilhelm I was de eerste keizer, zijn zoon Frederik III was 99 dagen keizer en diens zoon (en die van Vicoria van Saksen-Coburg-Gotha, dochter van de Engelse koningin Victoria) Wilhelm II, was de laatste keizer (die van WO I)

De Duitse bondspresident zei voor kort: “Naar een nationale viering verlangt, zo is toch mijn indruk, vandaag niemand. 18 Januari is geen datum die echt in het collectieve geheugen van de Duitsers aanwezig is. En wie met de dag der uitroeping van Willem I tot Duitse keizer in het Kasteel van Versailles nog iets verbindt, die koestert in het beste geval dubbele gevoelens voor een gebeurtenis, waarvan het triomfantelijke gebaar, niet alleen de onderworpen oorlogstegenstander Frankrijk moest deemoedigen, maar ook een rijk stichtte, aan het einde waarvan er opnieuw een oorlog met Frankrijk was…