Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: MUSEEUW/HELDERS – LAPORTE + over DIRECTRICE

We tellen een dozijn leraren of leraressen in het Maerlantatheneum, de Zilvermeeuw, d’Oefenschool, van wie de vader of moeder en/of een grootouder voor hen ook lesgaf in een van de drie (vier) scholen.

Christiane Helders is lic. wiskunde (1975). Ze was lerares, vooral in KA Knokke, waar ze ook  twee jaar directrice was. Van 2203 tot 2012 was ze directrice van het Maerlant-atheneum

In een interview met Norbert Minne zei ze in 2003 o.a.: “Werken in team, tradities behouden, contacten met leerkrachten en leerlingen vormen de prioriteiten. Als een soort manager is het de bedoeling om een open beleid te voeren naar iedereen”

In 2012 stond in de Maerlantkrant: Het werden – zo zei ze ons onlangs – negen bijzonder gelukkige jaren. De school bleef bloeien…ze gaf ze nieuwe, gepaste impulsen : Leren leren, studiekeuzebegeleiding met portfolio, digitalisering van het onderwijs. Ze stelde J. Balbaert als projectleider aan en samen met het  hele lerarencorps werden verder gwp’s georganiseerd, buitenlandse – Rome, Barcelona, Berlijn –  schoolreizen, uitwisselingsprojecten Aprilia- Italië, Peking-China. Er kwamen schitterende wiskunde-, pi-,taal-,cultuur-economiedagen. Het Fair trade-team leverde prima werk en werd bekroond, de school werd dit jaar VLAJO-ambassadeur, de lln.raad stimuleerde het vijver-educatief reservaat-project, dat veel positieve weerklank kreeg in de pers. En er was een flash-mo(a)b op het strand…

 EN: “Mevrouw de directeur, u mag trots zijn op uw school en op het werk dat u ervoor hebt gepresteerd.”

Christina Helders is de moeder Kira Museeuw en de grootmoeder van Siena Demulder, lle 3SW+ van het Maerlant.

Kira Museeuw is oud-lle (1998) Maerlant-atheneum. Ze werd aan de UGent lic. Germaanse filologie in 2002 en sedert 2003 is ze lerares in het Maerlant, sedert 2004 voltijds. Ze onderwijst er Nederlands en Duits in (bijna uitsluitend) de 3de gr. Haar man, Steve Demulder is eveneens oud-ll. (1998)

Hugo Laporte is oud-ll. RNS Blankenberge. Hij werd er in 1960 onderwijzer. Vooral in het 5de lj. in d’Oefenschool gaf hij les. Hij was er ook korte tijd directeur

My beautiful picture

Hij is grootvader van tal van kleinkinderen, leerlingen in GO!-Blankenberge,  Fleur Laporte 4SW, Briek De Leu 1A, Ruben De Leu (5EcMt)

Hij is vader van oud-leerlingen Stephen en Birgit.

Birgit Laporte is oud-lle (1995)  Maerlant-ath. Zij werd onderwijzeres, vooral in de Zilvermeeuwbasisschool, waar ze nu directrice is.

Birgit Laporte eerste rij 2de v.l.

Over een directeur en twee directrices ging het in dit artikel. Ik gebruik bij voorkeur dit vrouwelijke woord voor beide dames. Ik heb het dus ook over actrices en demonstratrices. Maar ‘controleur’ heeft geen vrouwelijke equivalent!

2013
2006
2017
2009
2011
2010
2008
2009