Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: REGOUDT/DROISSART – GERMONPREZ/SANDELE + over REGENT(ES)

Joyce Droissart is onderwijzeres en geeft al tal van jaren les in d’Oefenschool (vooral 3de lj.). Zij is oud-lle van het Maerlant-atheneum (2001)

Haar moeder, Carine Regoudt,  is kinderverzorgster en oefent haar beroep uit in de Zilvermeeuw-basisschool en in d’Oefenschool. In 1980 studeerde ze in Oostende af als kinderverzorgster.

GWP 1988

Nancy Germonprez is kleuterleidster in de Zilvermeeuw-basisschool, locatie Groenestraat. Zij is oud-leerlinge (198!) van het Maerlant-atheneum. Zij is de zus van Nico en Nils Germonprez, beiden oud-lln (1990 en 1991). Zij is de moeder van oud-ll. (2017 Vital Van Hollebeke en van ll. 6HW Noa Van Hollebeke

Haar moeder Nelly Sandelé was tot haar pensioen lerares kleding in het Maerlant. Zij is regentes knippen en naaien en werd dit in 1966. (over REGENT zie onder de foto’s)

DIGITAL derde v.r. Nelly Sandelé, lerares kleding (2006)
leerkrachten praktijkvakken 2004 uiterst l. N. Sandelé
2015: Nancy Germonprez staande 2de v.l.
foto 2011 fair trade
foto 2015
foto 2010

REGENT(ES)

Het van Dale-woordenboek somt 14 betekenissen op van REGENT.

We hebben het hier over de REGENT(ES), die leerkracht is in de eerste drie jaren van het middelbaar onderwijs. Sedert 15 jaar gebruikt men die titel niet meer voor iemand die in het hoger niet-universitair zijn/haar onderwijsdiploma heeft behaald. Men noemt zo’n gediplomeerde nu ‘bachelor’.

We onthouden wel dat een ‘regent(es)’ een leidende functie heeft…in een bank –of ander bestuur.

Ik heb net REVOLUSI van David Van Reybrouck gelezen, waarin het woord vaak voorkomt: ‘regent’ is de hoogste Indische ambtenaar in een gebied (tegenover ‘resident’, die de hoogste Nederlandse ambtenaar is). Wie MAX HAVELAAR heeft gelezen, weet dit natuurlijk ook.

We weten ook dat Prins Karel, de jongere broer van Koning Leopold III van 1944 tot 1950 REGENT VAN BELGIË was…

Reactie's