Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: COUDEVILLE – DEPAEP/DE LILLE

Jaak Coudeville was leraar Nederlands en Duits in het Maerlant-atheneum tussen 1971 en 2004. Hij verving enkele keren Patrick Van Calenbergh als directeur. In 1966 werd hij licentiaat Germaanse filologie (RUG) en begon zijn lerarenloopbaan in oktober 1966 in het KA Maldegem, waar hij Nederlands en Engels onderwees.

Zijn dochter Loes (oud-lle 1997) is regentes Nederlands/Engels/geschiedenis) gaf enkele jaren les in het Maerlant-ath. en is nu lerares in ELEMENT. Zijn zoon Joost, oud-ll. 1992, is regent Nederlands/Duits/aardrijskunde en geeft sinds 1996 les in Blankenbere, eerst in Maerlant-middenschool, dan in de 2de gr. van het Maerlant-atheneum. Hun driekinderen volgen les in het Maerlant-atheneum. Fien Coudeville in het 1ste jaar, Arno Vandenbussche in het 3de ne Jens Coudeville in het 6des.

Claire Depaep was lerares rooms-katholieke godsdienst in het Maerlant-atheneum al in de jaren tachtig. Ze ging met pensioen eind 2015. Haar dochter Florence De Lille trad in 2008 in dienst. Zij is lic. vertaler HS Gent (2006) en geeft Frans en Engels. In de Maerlantkrant eind maart 1983 werd haar geboorte zo aangekondigd:

Een TAALFILOSOFIETJE : PAEP(E)

PAAP betekent rooms-katholieke geestelijke (maar wordt zeker door protestanten als scheldwoord opgevat.

In het Middelnederlands is het gewoon ‘pastoor’…Maar in Vanden Vos Reynaerde wordt er met die heren ook gespot:

Alse Tybeert dat ghesach

Dat hi emmer sterven soude,
Doe dedi een deel als die boude
Dat dien pape verghinc te scanden.
Beede met claeuwen ende met tanden
Dedi hem pant, alsoet wel scheen,                        
Ende spranc dien pape tusschen die been              
In die burse al sonder naet

Daermen dien beyaert mede slaet
Dat dinc viel neder up den vloer.

Toen Tobeert (de kat) zag dat hij in gevaar was werd hij heel stoutmoedig en hij deed iets wat erg nadelig, schandalig was voor de pastoor. Met zijn klauwen en zijn tanden berokkende hij hem schade en dit werd wel heel duidelijk: hij sprong tussen de benen van de pastoor, in zijn beurs zonder naad, waar men de beiaard mee slaat (het liefdesspel mee speelt) en het ding (een teelbal) viel neer op de vloer.

Zou de oergrootvader van al diegenen die Depaep(e) heten een r.k. priester zijn geweest?

My beautiful picture
My beautiful picture

Reactie's