In 2021 geen nieuwjaarsreceptie van GO!-BLANKENBERGE-DE HAAN. Vijf jaar geleden vond die op 8 jan. plaats. Nieuwe schoollogo’s werden voorgesteld en de zes jaar middelbaar noemde men vanaf dan Maerlant-atheneum.

Dit waren de titels in de Maerlantkrant:

DIR. S. DECUYPER EN GO!-BLANKENBERGE-DE HAAN-VOORZITTER D. DEHENAUW HIELDEN EEN SPEECH OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE

G0! BLANKENBERGE – DE HAAN WORDT ÉÉN GROEP MET HECHTE SAMENWERKING…OOK MET NIEUWE LOGO’S

NIEUWJAARSRECEPTIE GO!-BL’BERGE-DE HAAN MET TOCH WEL ENKELE ONTHULLENDE WOORDEN IN DE TOESPRAAK VAN VOORZITTER D. DEHENAUW

GEMEENSCHAPPELIJK LOGO SCHOOL AAN DE KUSTHET SECUNDAIR ONDERWIJS BLANKENBERGE-DE HAAN HEET MAERLANT-ATHENEUM

Dir. Maerl.-MS Sibylle Decuyper leidt  David Dehenauw in, prijst, dankt, nodigt uit tot de receptie.

De GO!-Bl’berge-De Haan- voorzitter spreekt het publiek toe. Dit zijn de hoofdpunten:

2016 wordt een jaar van grote veranderingen: We gaan niet veranderen om te veranderen, we gaan veranderen om meer samen te werken….  Onze directeurs, leerkrachten en algemeen directeur denken er net zo over…Onder de naam “School aan de kust” met slogan “een zee aan talent” gaan we de samenwerking tussen onze scholen én de basisschool Einstein De Haan nog verder opvoeren… één pedagogisch project voor alle leerlingen, van 2,5 tot 18 jaar… De basisscholen blijven naar buiten toe communiceren onder eigen naam, mede omdat het om scholen gaat die op aparte locaties liggen. Het secundair onderwijs Blankenberge-De Haan wordt naar buiten toe Maerlant-Atheneum genoemd met als logo de veer van schrijver Jacob van Maerlant.  Beide scholen behouden hun instellingsnummer met eigen directie onder een samenwerking die verder zal gaan dan ooit te voren, op alle niveaus. Elke graad behoudt evenwel zijn identiteit….

ONDER DE GASTEN OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE GO!-BL’BERGE-DE HAAN HEEL WAT OUD-DIRECTEURS EN (OUD)-PERSONEELSLEDEN DIE DE WEL ONTHULLENDE WOORDEN IN DE TOESPRAAK VAN VOORZITTER D. DEHENAUW AANHOORDEN.

We begroetten o.a. de oud-directeurs Rudy Rydant (Rijksmiddenschool), Patrick Caestecker (Maerlant-Middenschool), Christiane Helders (Maerlant-Middenschool), Karel Vanrumste en Eric Schram, beiden Zilvermeeuw-Basisschool, Hugo Laporte (d(Oefenschool-Basisschool), naast tal van andere personeelsleden van nu en toen.

NIEUWJAARSRECEPTIE : DIE KOUDE EN WARME HAPJES : ZE WAREN GEVARIEERD EN LEKKER… DE DRANKJES ZE SMAAKTEN

Voor de hapjes zorgden de vier leraressen huishoudkunde Cathy Lagast, Julie Folens, Marita Bloemen en haar dochter Dominique Clybouw, oud-lle 2009, Sabine Vervaele en ook lerares Frans Meriem Mokran.

Tal van personeelsleden van de Maerlant-Middenschool waren in de weer bij het tappen van bier, het bedienen van de gasten en bij de vaat.

De leerlingen van 2B waren heel keurig betrokken bij het klaarmaken van de hapjes en bij de bediening.

Reactie's