Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: BENTEIN/VONCK – BOEDT + DE APPEL VALT NIET VER VAN DE STAM

DIGITAL CAMERA

Nadine Vonck is oud-leerlinge Koninklijk Atheneum Blankenberge (1975) en RNS Blankenberge (1977). Zij is de moeder van onderwijzeres Bo Bentein, lerares n.c. zedenleer in d’Oefenschool  en Zilvermeeuw-basisschool en zelf oud-lle Maerl.-ath. (2004) en van zangers Billie Bentein (ook oud-lle) Nadine Vonck heeft2 schooljaren gewerkt als opvoedster in de RNS Blankenberge zelf  en dan veel tijdelijke onderwijs- en andere opdrachten vervuld. Vanaf september 2000 was ze onderwijzeres in het vijfde leerjaar van d’Oefenschool Blankenberge. Ze werd er in 2008 zorgcoördinator in  en was er  tijdelijk directrice.

OPVOEDSTER IN 1979
schoolreis Amsterdam – N. Vonck als begeleidster
Bo Bentein als leerlinge
foto

Jef Boedt was 13 jaar leraar fysica en chemie in het Maerl.-Ath., nadat hij 25j. hoofdzakelijk fysica had gedoceerd, kort in Sint-Lodewijkscollege in Brugge , en dan in de athenea van Oostende en Stene en in het Vesaliusinstituut daar. Tussen 1973 en ‘74 was hij assistent aan  de KULAK. in 1973 had hij het diploma lic. in de wetensch. groep natuurkunde behaald. Jef is de vader van twee oud-lln.,nl. van Maaike (oud-lle 1999), die apotheker werd en nu lerares biologie en chemie is in het Maerlant en van Femke (oud-lle 2001- die vroedvrouw werd.  Hun kinderen zijn lln. van het GO-Bl’b, Ward Baert in 1ste j. Maerlant-ath.

Taalfilosofietje

De appel valt niet ver van den stam (of den boom)

En men leest varianten als : de peere en valt niet wijt vanden boom.