Twintig jaar geleden organiseerde de B.O.S. nog een DICTEE VOOR TEAMS. Toen, jan. 2001, had het voor de vierde keer plaats. Ruusbroecs net ontdekte brief was een thema. Een team met drie oud-lln. won: Stijn Van Hulle, Steve Demulder, Kira Museeuw.

2001

Toen spelling nog wat dwingender en spellingwedstrijden populairder waren, richtte de Bond Onze Scholen een tiental keer begin januari een DICTEE VOOR TEAMS in.

Twintig jaar geleden geschiedde dit voor de vierde keer. Een team met oud-leerlingen won:  nu lerares Nederlands, Kira Museeuw, haar man nu, Steve Demulder en Stijn Van Hulle, die toen regentaat Nederlands volgde en die bovendien het beste individuele resultaat behaald, nl. 14 fouten. In 2000 had men een brief van de 14de-eeuwse Brusselse mysticus Jan Van Ruusbroec gevonden en dat was nieuws toen. Hij legde uit hoe men zijn ziel in zeven trappen, hartstochtelijk strevend  met God kon laten verenigen.

1998
individuele winnaar Stijn Van Hulle (2001)
2004
2006