Interview met oud-ll. (1990) Nico Germonprez, diensthoofd Openbaar Domein in HALLO, stadsmagazine Blankenberge, over zijn rol als NOODPLANCOÖRDINATOR

Nico Germonprez is oud-leerling 1990. Hij is industrieel ingenieur biotechnologie CTL Gent 1995 en werdin 2002 preventieadviseur (UIAntwerpen). Sinds 2008 is hij diensthoofd van de Technische Dienst (heet nu BODO). Sinds 2013 is hijtevens noodplancoördinator, samen met Elio Roets.

In Hallo januari en februari 2021 lezen we een interview met hem, vooral over zijn rol als noodplancoördinator en covid-19.

Toen op 11 maart maatregelen werden afgekondigd, was er amper kennis van het virus. Het was een hele opdracht een draaiboek op te stellen (er was er nog geen) voor een kuststad als Blankenberge. Gelukkig stond hij er niet alleen voor; mensen uit de veiligheidscel – brandweer, medische hulpverlening, politie, civiele bescherming, communicatie – werkten samen.

Voortdurend moeten we de evolutie bijhouden, zich baserend op ministeriële besluiten, die van de gouverneur, van Sciensano en tal van andere.

Als Lokaal Bestuur heeft men de werking grondig moeten herzien.

Er wordt naar gestreefd de bevolking snel te informeren…waarschuwingsbericht via het platform BE-Alert.

Nico Germonprez is de zoon van oud-lerares kleding Nelly Sandelé, de broer van kleuterjuf Zilvermeeuw-basisschool Nancy Germonprez. Zijn dochtertjes Yara en Yuna zitten respectievelijk in het 3de leerjaar (juffrouw Eva) en 1ste leerjaar (juffrouw Joke).

foto 2019
1990…zittend 3de v.r. N. Germonprez
GWP 1989 3de v.r. N. Germonprez
sollicitatiegesprek Maerlant-ath. 2014
Technische Dienst 2019