De VLAAMSE CANON noemt AARDAPPELEN onderdeel ervan. Germanist en Nederlandse taaladviseur Ludo Permentier schreef er een column over. 18de-eeuwse Frederik De Grote van Pruisen beval de boeren er te kweken. Maerlant-ath.-lln. zagen ze op diens grafsteen liggen

Germanist en Nederlandse taalspecialist, ook taalcolumnist schreef vorige maandag voor De Standaard zijn laatste taalcolumn WOORDEN WETEN ALLES over jawel DE AARDAPPEL. Hij schrijft dat het woord al in de middeleeuwen bestond en dat het de naam was van de knol van cyclamen. Hij schrijft ook dat PATAT een alternatief geweest had kunnen zijn, zoals …

More

Junior Journalistwedstrijd Davidsfonds afd. Blankenberge 2019-2020 (thema BUREN) winnaar Reeks 2 Nordin Verhestraeten

De plechtigheid met bekendmaking winnaars in zaal HET FORUM had vorig jaar niet plaats door corona. Het Davisfonds Blankenberge maakte die nu bekend. Voor reeks 2 (1ste en 2de middelbaar) is dit … Nordin Verhestraeten (klas van Sharon Deserranno uit het Maerlant Atheneum), nu leerling 2A. Van harte proficiat : hij krijgt een extra groot …

More

Stiermarkense en Zuid-Tiroolse skioorden waren veertig jaar lang SNEEUW-GWP-plekken voor leerlingen 6de lj. van Zilvermeeuw en d’Oefenschool. Dit jaar NIET: CORONAPANDEMIE!

Bijna alle leerlingen (en tal van juffen) verlangden er in september naar, naar die januarisneeuw-gwp, toen ze aan het 6de lj. begonnen, hoewel ze skioordnamen als Ramsau en Lavarone niet kenden. Dat in het Italiaanse Lavarone/Folgaria tot in Mussolini’s tijd gewoon een Zuid-Duits dialect werd gesproken, vertel ik hun nu. Kimbrisch is een Zuid-Duits dialect …

More

WIKIPEDIA bestond enkele dagen geleden twintig jaar. Nogal wat Maerlant-ath.-oud-leerlingen hebben er een lemma: vandaag nog drie

De geschiedenis van de online encyclopedie WIKIPEDIA begon op 15 januari 2001. De Nederlandstalige versie startte al op 19 juni van dat jaar. Tal van oud-leerlingen vinden er een plaatsje in, enkelen zelfs in meer talen … Fréderic Leroy, oud-leerling 1992, is hoofddocent Microbiologie aan de VUB. Hij werd na zijn atheneumopleiding (1992) bio-ingenieur en …

More

DS SdL 16/01/2021: Vier (drie Nederlandse, een Vlaamse) auteurs over het tekort aan vrouwelijke schrijvers in canons, literatuurgeschiedenissen, schoolboeken…en …De sekte van Saskia

Fleur Speet, Jannah Loontjens, Manon Uphoff en Annelies Verbeke (Vlaamse) zijn lid van het schrijverscollectief Fix, dat zich inspant voor meer diversiteit in de canon en het literaire veld. In hun twee bladzijden lange bijdrage hebben ze het ook over meer diversiteit op andere vlakken. Ze noemen tal van waardevolle schrijfsters die doordat ze niet …

More

20/01: Twee leerlingen uit de 6des namen ONLINE en VAN THUIS UIT deel aan de eerste ronde van de fysica-olympiade

De Vlaamse Fysica Olympiade of VFO is een wedstrijd waarin leerlingen, van de derde graad secundair onderwijs, theoretische vragen en praktische oefeningen over fysica beantwoorden. De VFO bestaat uit 3 rondes. Na elke ronde bepaalt de jury het selectiepercentage om door te gaan naar de volgende. D e eerste ronde  verloopt online van thuis uit . De hoofdprijzen zijn tickets naar …

More

Op 1 feb. wordt oud-ll. (1990) KENNETH DEHENAUW operationele coördinator van de cel MTUAS (Maritime Tactical Unmanned Aerial Systems). De duur van zijn avontuur bij Defensie: 28 jaar.

Kenneth Dehenauw volgde in het Maerlant-atheneum de richting Moderne Talen. Ik gaf vele uren les aan hem, was in 1989 mee op GWP, maakte een buitenlandse schoolreis naar Keulen, Bonn en Trier met hem en jaargenoten mee EN was met hem en twee klasgenoten (Axel Lynen en Catherine Lambin) in Berlijn net na de Val …

More

Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een (groot)ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: VANTOURNHOUT-MARMENOUT/BRAET/BOLLAERT + over lagere en middelbare normaalschool

Thérèse Braet is regentes lich.opv.-biologie. Ze werd dit in 1966 in de Rijksnormaalschool Brugge (nu HOWEST). Zij gaf vele jaren l.o. in de Rijksmiddelbare School Blankenberge en in het Maerlant-atheneum. Op 1 sept. 2007 ging ze met pensioen. Haar man, Gilbert Marmenout werd ook in 1966 regent, ook lich. opv.-biologie. Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool …

More

18 jan. 2021: 150 jaar na de stichting van Duitsland (van het keizerrijk van keizer Wilhelm I en van rijkskanselier Otto von Bismarck. Een thema in lessen geschiedenis en Duits en tijdens Berlijnreizen.

18 jan. 2021: 150 jaar na de stichting van Duitsland (van het keizerrijk van keizer Wilhelm I en van rijkskanselier Otto von Bismarck. Een thema in lessen geschiedenis en Duits en tijdens Berlijnreizen. Otto von Bismarck is  die Pruisische landjonker en staatsman die voldoende elan creëerde en vond om de Duitse staten en staatjes te …

More

Over oud-leerling Mitch De Geest en Citymesh een groot artikel van Pieter Haeck in de financieel-economische krant DE TIJD

CEO Citymesh Mitch De Geest, zoon van oud-lle (1972) Inga Scharley, man van oud-lle (1999)Jill Standaert, kleuterleidster d’Oefenschool, vader van Faith, lle 1A en van Owen, ll. d’Oefenschool blijft in het nieuws. Gisteren lazen we een artikel in de financieel-economische krant DE TIJD. DE TIJD-journalist, die ook werkt voor o.a.  DE MORGEN en KNACK, schreef …

More

Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: MUSEEUW/HELDERS – LAPORTE + over DIRECTRICE

We tellen een dozijn leraren of leraressen in het Maerlantatheneum, de Zilvermeeuw, d’Oefenschool, van wie de vader of moeder en/of een grootouder voor hen ook lesgaf in een van de drie (vier) scholen. Christiane Helders is lic. wiskunde (1975). Ze was lerares, vooral in KA Knokke, waar ze ook  twee jaar directrice was. Van 2203 …

More

“Dichte dekt de sneeuw de daken al…” en “Sneeuwplezier en winterpret” poëzie van G. Gezelle en S. De Paepe. School in de januarisneeuw 2021, 2019, 2013, 2012

Hoogstwaarschijnlijk wordt het met vorst en sneeuw niet zoals in 1963 toen er  van 25 december 1962 tot 5 maart 1963 (gedurende 71 opeenvolgende dagen sneeuw lag op de grond in Ukkel. Maar sneeuwen deed het vandaag, 16 januari wel. Een laagje bleef liggen en schoolgebouw en – domein kregen een aantrekkelijk uitzicht, enkele foto’s …

More

Oud-leerlingen Jari Gunst (2014) en Bjorn Deneire (2012) maken binnenkort (als kok en verpleegkundige) de laatste vaart van het steunschip A960 IPV A916Godetia mee (NATO-oefening)

Jari Gunst deelt me mee: Bjorn Deneire en ik vertrekken zeer binnenkort voor 6 maand op NATO- oefening met de Godetia (laatste reis voor die uit de vaart gaat) . Het vertrek zal ook live op YouTube te volgen zijn Bjorn Deneire is verpleegkundige aan boord om medische steun te bieden voor de bemanning , …

More