Spreken Vlamingen Nederlands? Vraag het ook lln. en lkrn. van het Maerlant, en ze zeggen volmondig ja. Maar vraag of ze dezelfde taal als de Nederlanders spreken, en ze zullen aarzelen. In haar boek BUURTAAL ontleedt vertaalster en linguïste Miet Ooms op een sprankelende manier allerlei taalfacetten…

Ik wou dat het Nederlands in België en in Nederland veel meer op elkaar zouden lijken, maar blijkbaar hebben de taalgebruikers er niet zo’n behoefte aan en vertikken ze het om een grote inspanning te leveren om elkaar beter te begrijpen, door algemener en juister Nederlands te gebruiken. Waren er maar meer Nederlandssprekenden zoals journaliste Martine Tanghe!

Miet Ooms beschrijft de situatie zoals die nu is. En ze doet dit grondig en beschrijft de toestand op een vlot leesbare manier.

Ze doet dit ook op

Miet Ooms, taalwatcher | Taalverhalen