Geert Stadeus en Stijn Van der Stockt schreven DE VLAAMSE CANON. EEN AANZET TOT, meer dan 150 lemma’s SPEELS voorgesteld…van AARDAPPEL tot ZWIN, ook over SPIEGEL HISTORIAEL…van 13de-eeuwse MAERLANT

In tijden waarin historici en anderen discussiëren over het nut van een CANON in het onderwijs en voor de bevolking, schrijven Geert Stadeus (56-jarige veelzijdige journalist) en Stijn Van der Stockt (37-jarige germanist en mediafiguur, zanger van de Vlaamse Kanonnen) hun DE VLAAMSE CANON. EEN AANZET TOT. Meer dan honderdvijftig lemma’s zijn er, alle nauw verbonden met Vlaanderen en de Vlamingen, van AARDAPPEL tot ZWIN en ook over Nonkel Bob, Frontbeweging, Koterij, Jan Baptist Verlooy en Kleine Zelfstandige. ALLe teksten zijn met een flinke portie luim geschreven.

.

Een van hun onderwerpen gaat over Jacob van Maerlants wereldgeschiedenis SPIEGHEL HISTORIAEL. Het item wordt wat luchthartiger voorgesteld dan Wikipedia doet of dan Frits van Oostrom het  werk beschrijft in zijn boek over Maerlant.

Maerlants geschiedenisoverzicht eindigt in 1113, maat twee tijdgenoten werken het verder af…Philip Utenbroeke vult aan en Modewijk Van Velthem schrijft verder…tot 1315. In zijn deel vinden we o.a. gegevens over de Guldensporenslag.

Van Oostrom suggereert dat Maerlant het werk heeft stopgezet i.v.m. Vlaams-Hollandse spanningen m.b.t. de Limburgse Successieoorlog… Gwijde van Dampierre – Floris V van Holland…en Maerlant schreef zijn SPIEGHEL in opdracht van Floris V!

In de VLAAMSE CANON lezen we schalks dat Maerlant stopte omdat hij misschien vond dat er sneller geschiedenis bijkwam dan hij kon opschrijven. En even schalks: “Na 1316 is er nog geschiedenis geschreven, maar niet meer in de SPIEGEL HISTORIAEL.”

mei 2008