Vijfentwintig jaar geleden in de oktober-maerlantkrant: Personeel: nieuwe leraar P.A.V. en tijdelijke vervanging directeur

Wie was deze jonge, knappe, beginnende leraar?

Die nieuwe leraar P.A.V. was Peter Lips. Door een splitsing van de beroepsklas 3 Personenzorg kreeg hij een opdracht van 3 lesuren (voor het hele schooljaar). Later dat jaar kwamen er nog wat tijdelijke vervangingen bij en zo werd de jonge leraar een ‘vaste’ waarde in het K.A. Blankenberge. Peter Lips bleef ook de schooljaren daarop in het Maerlant-atheneum en werd er later full-time leerkracht Engels. Wie les van hem kreeg en krijgt, zal hem niet vergeten … zijn taak als leraar, zijn rol als begeleider van de 100-dagenleerlingen, zijn medewerking aan de organisatie van de zeil-gwp’s, zijn presentatie van de AK-Quiz, zijn voorzitterschap van de B.O.S., dat vijf jaar later begon.
Hieronder vindt u de aankondiging van zijn aanstelling uit de toenmalige papieren Maerlantkrant. De mededeling bevatte echter een foutje: P. Lips’ vakken als GLSO zijn ENGELS, geschiedenis en Duits.

Patrick Van Calenbergh was toen directeur, al sedert 1987 en hij zou het blijven tot in 2003. Enkele keren werd hij tijdelijk vervangen … door leraar Nederlands en Duits Jaak Coudeville.